Samfunnet vårt står midt i en teknologisk revolusjon drevet av nye digitale teknologier, hvor Big Data og ekstrem prosesseringskraft er to av premissene for disse endringene.

Gartner predikerer at det innen 2020 vil være en betydelig mangel på ressurser med kompetanse innen Big Data Analytics, men få offentlige og private virksomheter tar nødvendige grep for å gjøre noe med dette. I samarbeid med Capgemini, Høgskolen i Østfold og iKuben, tilbyr vi nå et intensivkurs på 2 + 2 dager, hvor du får en innføring i hva Big Data er og hvordan du kan anvende det i din virksomhet.

Kurset knytter sammen teori og praksis for å gi deg som deltaker grunnleggende kunnskap om Big Data og maskinlæring. Du får innsikt i begreper, metodikk og vi vil introdusere deg for et rammeverk som kan implementeres i egen virksomhet for praktisk anvendelse.

For å oppnå dette, splitter vi opp kurset i to deler, hvor deltakerne skal løse en oppgave i mellomperioden frem til siste del av kurset. Her skal de ta utgangspunkt i et konkret problem, prosjekt eller oppgave i virksomheten og bruke metodikk og rammeverk fra kurset til å løse oppgaven. I kursets siste del vil vi evaluere og analysere oppgavene som deltakerne har jobbet med og hjelpe til med å se på fokusområder, bruk av metode og videre fremdrift.

Kurset ga oss en kickstart for å evaluere potensielle områder i egen bedrift og ikke minst innblikk i en verktøykasse og et fagmiljø hvor man kan hente mer bistand. Det varierte kursinnholdet ga god innsikt i nye muligheter og tankesett.

Trude Bjering-Strand og Frode Magnussen, Østfold Energi

.

Hvem passer kurset for?

Analytics-kurset er rettet mot mellomledere og nøkkelressurser i bedrifter, organisasjoner eller kommuner som skal jobbe med, eller ha ansvar for, virksomhetens grep og satsning rundt digital intelligens og maskinlæring. Dette kan være deg som jobber i marked, salg eller IT.

.

Foredragsholdere

Vi har samlet foredragsholdere med kompetanse innen maskinlæring, innsiktsanslyse og metodikk fra Høgskolen i Østfold, Capgemini og NCE Smart Energy Markets-nettverket (eSmart Systems, Microsoft, Markedspartner, mm).

NÅR:

Kurset går over 2+2 dager:

– 10. – 11. april og 24. – 25. april.

– Kurset starter kl 09:00 alle dager.

– Det er forventning om noe arbeid i perioden mellom dagene.

HVOR:

Kart: Simulatorsenteret, Remmen Kunnskapspark

HVORFOR:

For å øke forståelsen og kompetansen innen Big Data og hvordan din virksomhet skal anvende denne teknologien for å skape verdi og konkurransefortrinn. Kom i gang med praktisk anvendelse av Big Data i egen virksomhet.

PROGRAM:
PRIS:

9 900 kr. eks mva for NCE Smart Energy Markets’ partnere/klyngemedlemmer

14 900  kr. eks mva for ikke-medlemmer

Påmeldingsfrist: 22. mars

Kurs i Big Data Analytics – 2 + 2 dager

Samarbeidspartnere:

Video : eSmart Systems-sjefen om betydningen av Big Data-kompetanse

Video : Kommunikasjonssjefen i Halden kommune om Big Data-kurset