Forskning, innovasjon og kunnskapsutvikling

Vårt kompetente F&I-team jobber med nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og retter seg særlig mot fornybar energi og nye forretningsmodeller for den digitale energialderen.