Rådgivere i Smart Inkubator

Gründere og startups i Smart Inkubator kan velge mellom en rekke eksterne og interne rådgivere. Her får du en oversikt:

Ole Gabrielsen

Administrerende direktør (CEO) hos Smart Innovation Norway

Ole er utdannet innen personal-utvikling, ledelse, organisasjons-kultur og forretningsutvikling. Han har bred erfaring fra ulike bransjer, og god innsikt i anvendelse av ny teknologi, nye forretningsmodeller og prestasjonskultur. Ole har jobbet med produkt- og konseptutvikling i teknologitunge selskaper de siste ti årene, samt hatt myndighetsdialog.

Jon-Vidar Knold

Leder for NCE Smart Energy Markets og Smart Inkubator hos Smart Innovation Norway

Jon-Vidar har bachelor i Økonomi og Ledelse fra BI. Han har 20 års erfaring som leder fra privat og offentlig sektor, både nasjonalt og internasjonalt. Jon-Vidar har HR, teknologi, innovasjon som spesialområder.

Tor Ø. Frydenberg

Spesialrådgiver for Smart Inkubator hos Smart Innovation Norway

Tor har master i  Radio Technology og Information Systems fra NTNU. Fra 1999 til 2010 var han CEO i Ericsson Norge, etter å ha hatt flere lederstillinger i norsk næringsliv. Han startet som forsker i Telenor og er i dag investor, styremedlem og styreleder i flere startup-selskaper.

.

Christian Børresen

Økonomisjef (CFO) hos Smart Innovation Norway

Christian er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Han har tidligere jobbet som økonomisjef ved både Nexans og Fortum.

Bjørn Harald Hansen

Forretningsutvikler hos Smart Innovation Norway og partner i Ontogeny Group

Bjørn Harald er siviløkonom med master i internasjonal business fra Handelshøyskolen i Bergen og Köln. Han er autorisert finansanalytiker og har bred rådgivningserfaring fra Tomra-konsernet, PA Consulting Group og Varde Hartmark.

Thorleif K. Sire

Gründer og forbedringsleder i Flowit

Thorleif jobber med transformasjon av samfunn og næring, og gjennomfører jevnlige studieturer til verdens beste bedrifter.

Han gjør kunden selvdrevet på eget utviklingsarbeid, deriblant Avinor, Elverum kommune, Aberia Healthcare AS, Optimar, samt mange børsnoterte selskaper.

Terje Wahlstrøm

CEO hos Nxtech AS

Terje jobber som Management-for-hire i flere teknologiselskaper, hvor han ofte innehar posisjoner som forretningsutvikler eller CTO.

Han sitter i styret til en rekke teknologiselskaper og har et omfattende internasjonalt nettverk.

Lars Gunnar Fledsberg

Daglig leder / rådgiver i Fledsberg Finans AS

Lars Gunnar har master i markedsføring og strategi fra Handelshøyskolen BI. Han har ti års erfaring som produktdirektør i Norsk Data Senter, tre år som administrerende direktør i Global Knowledge Norge og to år som gründer og adm. dir. i Skooler AS.

Knut H. H. Johansen

CEO hos eSmart Systems AS

Knut har master i Electrical Engineering og Computer Science fra NTNU. Han grunnla eSmart Systems AS i 2012 og er også initiativtakeren til NCE Smart Energy Markets.

Knut har over 20 års erfaring med innovasjon, utvikling og leveranse av IT-løsninger til energibransjen verden over.