Smarte byer og samfunn

Vårt Smart City-team jobber for å nå EUs klimamål, skape økonomisk vekst og øke velferden hos befolkningen. Det krever tett samarbeid mellom akademia, offentlig sektor, næringslivet og innbyggerne.