Søk :

Resultat av søket:


Smart Arctic Network: Bygger bærekraftige samfunn i Arktis

Publisert : 1. februar 2019

Smart by- og samfunnskonseptet er relevant også for Arktis. Hvordan kan teknologi gi mer robuste samfunn og legge til rette for grønne løsninger i nord? Av Mari Kristine Buckholm, 1. februar 2019 – Vi vil bygge bærekraftige samfunn i Arktis Inngår nytt samarbeid: Smart Arctic Network Det var det store spørsmålet da Smart Innovation Norway holdt workshop under verdens...


– Kjempeløft for digitaliseringen av regionen

Publisert : 6. juli 2017

FÅR EKSTRA MIDLER: Takket være regjeringens avgjørelse om å tildele midler til 250 nye studieplasser innenfor IKT i Norge, kan Høgskolen i Østfold ta inn 15 ekstra IT-studenter til høsten. Det lover godt for kompetansehevingen i regionen. Regjeringen deler ut midler til totalt 250 nye IKT-studieplasser til høgskoler og universiteter rundt om i landet. 15 av disse går til Høgskolen...


Kronikk: Bedre, billigere, bærekraftig

Publisert : 20. juni 2017

OVERVÅKES: Bruk av avanserte droner er en langt sikrere og mer effektiv måte å overvåke tilstanden i det fysiske nettet på. Derfor har elleve norske nettselskaper, som representerer en betydelig del av ledningsnettet i Norge, gått sammen om et droneprosjekt, skriver Kildahl i sin kronikk. Kronikk: Bedre, billigere, bærekraftig Behovet for investeringer i strømnettet er overvurdert. Datarevolusjonen vil gjøre...


Nytt nasjonalt forskningsprosjekt med ladeoperatøren Movel

Publisert : 13. august 2020

  Nytt nasjonalt forskningsprosjekt med ladeoperatøren Movel: – Gjennom markeder for energifleksibilitet kan vi bidra til at nettet ikke blir overbelastet I løpet av sommeren kom nyheten om at inkubatorbedrift Movel sammen med Smart Innovation Norway får midler fra Regionale Forskningsfond (RFF) Oslo til å gjennomføre prosjektet “Ladeoperatøren Movel som aggregator av energifleksibilitet” – og det er allerede i...