Søk :

Ingen treff : Prøv å søke igjen...

Resultat av søket: cluster for applied ai


AI-frokostwebinaret ble en knallsuksess: – For et proft opplegg!

Publisert : 30. mars 2020

...og fordi vi har allerede fått flere gode tilbakemeldinger fra tilhørere, forteller Marianne Jansson Bjerkman (bildet), prosjektleder for Cluster for Applied AI i Smart Innovation Norway. Se webinaret i opptak her Webinaret, som i utgangspunktet skulle var planlagt som et frokostmøte for næringsklyngen Cluster for Applied AI i Simulatorsenteret i Halden, hadde 103 registrerte deltakere. Disse var først og fremst...


AI-klinikken: – Et kjempekult konsept som senker terskelen for å få hjelp

Publisert : 1. oktober 2021

...og Innovasjon Norge og fasiliteres av klyngeledelsen i Cluster for Applied AI, som består av virksomheter med dyp kompetanse knyttet til digitalisering og kunstig intelligens innen en rekke anvendelser. Les mer: Om AI-klinikken – AI-klinikken er en slags stifinner for bedrifter som ønsker å bli mer datadrevne eller lurer på om de skal ta i bruk kunstig intelligens eller andre...


Hva får klyngepartnere?

...Applied AI sine prioriteringer og tiltak. Delta i felles kompetanseutvikling innen ulike fagområder knyttet til digitalisering, bærekraft og AI, både som etter -og videreutdanning med økt formell og praktisk kompetanse som resultat Rabattert tilgang til Cluster for Applied AIs sitt storslåtte simulatorsenter, med mulighet for å lage film og visualiseringsaktiviteter Deltakelse i nettverksgrupper og innovasjonsprosjekter inn mot ulike satsningsområder etter...


Våre klyngemedlemmer

Forsiden » You searched for cluster for applied ai Hvem er med i næringsklyngen? Cluster for Applied AI har over 60 medlemmer og samarbeidspartnere. Klyngen omfatter offentlige og private selskaper, investorer, F&U-bedrifter, akademia og kommuner som utvikler og/eller anvender kunstig intelligens, eller som arbeider for å ta teknologien i bruk. Å være medlem av Cluster for Applied AI er ekstremt...


Ordføreren om Smart Innovation Norway: – Viktig for hele Haldens utvikling

Publisert : 29. juni 2020

...gigantprosjektet INVADE. Utviklingen har fortsatt med to nye EU-prosjekter så langt i 2020. Cluster for Applied AI: I 2019 var Smart Innovation Norway med på å etablere og lede oppstarten av Cluster for Applied AI. Næringsklyngens mandat er å utvikle Norges beste miljø for anvendelse av kunstig intelligens (AI), og kan allerede vise til et levende økosystem av virksomheter som...


Vitenskapelige artikler

...The method is applied within an ongoing research and innovation project under the umbrella of the H2020 program. Using the maps relevant stakeholders are evaluated to determine opportunities and barriers in the energy market that can accelerate or stall business initiatives with the aim to capitalize on end user flexibility. The results show that mapping is an effective tool in...


Klyngens bidrag til FNs bærekraftsmål

  Forsiden » You searched for cluster for applied ai Cluster for Applied AIs bidrag til FNs bærekraftsmål Kunstig intelligens (KI) har et stort potensial for å bidra til at vi når FNs bærekraftsmål, og forskning viser at teknologien kan bidra til realiseringen av alle målene om det gjøres på rett måte.  KI-teknologi kan gi oss bedre utnyttelse av de ressursene...


Norge som KI-nasjon – hva skal til?

Publisert : 21. januar 2021

Norge som KI-nasjon – hva skal til? Torsdag 14. januar inviterte Smart Innovation Norway ved Cluster for Applied AI, Digital Norway, NORA og Norwegian Open AI Lab til webinar om status for kunstig intelligens (KI) i Norge. Anledningen var årsdagen til Norges første strategi for kunstig intelligens, som ble lansert i januar 2020. Av Marianne Jansson Bjerkman og Marianne Lyseng Hensikten...


Artificial intelligence – what is it and why is it on everyone’s lips?

Publisert : 19. mars 2020

...we have an AI spring, the charlatans show up as well. People who do not really have AI experience, capabilities or AI products come because there is a lot of money involved. They also make promises, which lead to disappointment – and affect the AI hype. The lasting AI spring Today, we are in the middle of an AI spring,...


Video Report from NCE/GCE Cluster meeting in Halden

Publisert : 27. oktober 2015

October 15-16, leaders from NCE/GCE Clusters, SIVA, Forskningsrådet and Innovasjon Norge met in Halden. Topics of the meeting was building stronger relationships between clusters, with focus on the objective to build a solid national innovation platform. Key topics of the meeting was to define the innovation platform and why this should be a focus for the clusters; exploiting existing and...