Ny næringsklynge for anvendt AI

.

Klyngen skal bidra til at Norge skal kunne ta en ledende posisjon innen lønnsom og bærekraftig anvendelse av AI i forretningsmessig sammenheng.

Den raske utviklingen innen digitale teknologier har ført til at mange offentlige og private virksomheter nå vurderer, eller har startet, å anvende AI til driftsforbedring, effektivisering og til produkt- og tjenesteutvikling.

Ny teknologi og forretningsmessig innovasjon åpner stadig nye områder for anvendelse av AI, og klyngen skal være et knutepunkt for å fange opp nettopp disse muligheten. Flere rapporter og strategier, bl.a. Digital 21, peker på at kunnskap om, og evne til, å utnytte de konkurransefordelene som AI kan gi, vil være kritisk for å sette organisasjoner i stand til å skape konkurransedyktig innovasjon i fremtiden.

FAKTA

  • Ny næringsklynge innen anvendt AI vil ledes og driftes av Smart Innovation Norway. 
  • Klyngen vil eksistere i parallell med Smart Innovation Norways NCE-klynge; NCE Smart Energy Markets.
  • 44 partnere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia er med så langt
  • Klyngen passer for aktører som anvender AI i dag eller som har besluttet å gjøre det.

Ønsker du mer informasjon?
Kontakt Kjell-Reidar Mydske på +47 907 38 479 eller på epost.

Pressehenvendelser: Thor Mosaker, +47 934 35 163 eller på epost.

Klyngens rolle

Klyngen skal fungere som en fysisk og digital møteplass for relevante aktører innen anvendt AI. Klyngens medlemmer skal kunne lære av hverandre, samarbeide i innovasjonsprosjekter om felles løft og synergier, knytte forretningskontakter, arbeide med andre innovasjonssystemer og jobbe med rammebetingelser.

Klyngen fasiliterer og akselererer mulighetene i økt samarbeide på alle disse områdene, og ønsker å legge til rette for deling av data, infrastruktur og annen teknologi som aktørene ellers ikke ville ha kunnet investere i. Klyngen er en selvstendig del av SINs innovasjonsplattform. Som del av SIN får klyngen nytte av erfaring, kompetanse og aktiviteter fra hele SINs innovasjonsplattform og nettverk.

 

Digitaliseringsministeren om kompetansemiljøet i Halden

 
Partner i klyngen?

Klyngen er laget av og for næringslivet, og retter seg mot små og mellomstore bedrifter som anvender AI (kunstig intelligens) i dag eller som har som formål å begynne å bruke AI i egen forrentningsdrift.

Vi skal etablere Norges beste miljø for bærekraftig og lønnsom anvendelse av AI gjennom nettverkseffekter, åpen innovasjon, synergier og kompetanseutvikling.Hovedmål

Cluster for applied AI skal skape nye arbeidsplasser og bærekraftig utvikling basert på ansvarlig anvendelse av AI. Følgende delmål er identifisert:

  • Øke kompetanse i og rundt klyngen vedrørende anvendelse av AI innen våre fokusområder.
  • Bidra til internasjonalisering av klyngens medlemmers virksomhet.
  • Virksomheter innen domenene vi fokuserer på tar i bruk, og deltar i utvikling av AI-teknologi fra klyngens medlemmer for å løse sine utfordringer (smarte byer og samfunn, energi, industri).
Initiativtakere:

Smart Innovation Norway er et innovasjonsselskap som bidrar til bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling

Selskapet driver med uavhengig, anvendt forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, smarte samfunn og ny teknologi

eSmart Systems leverer AI-drevne programvareløsninger til energibransjen og tjenesteleverandørene.

Selskapet er basert på mer enn 20 års internasjonal erfaring med å etablere og drifte kunnskapsbaserte, ledende IT- og energirelaterte selskaper rettet mot globale markeder.

Institutt for Energiteknikk har arbeidet med problemstillinger innen anvendt AI i 30 år. Norges nest største forskningsinstitutt med over 600 ansatte.

Selskapet står sentralt i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning og utvikler nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter globalt