Hvem er med i næringsklyngen?

Cluster for Applied AI har over 50 medlemmer. Klyngen omfatter offentlige og private selskaper, investorer, F&U-bedrifter, akademia og kommuner som anvender kunstig intelligens og/eller har kompetanse innen anvendt kunstig intelligens.

Klyngens visjon:

Skape en verden hvor norsk næringsliv er rustet til å kunne anvende AI til det beste for seg selv og samfunnet.

Klyngens misjon:

Vi skal etablere et ledende, åpent miljø i Norge for bærekraftig og lønnsom anvendelse av AI gjennom nettverkseffekter, åpen innovasjon, synergier og kompetanseutvikling.
Medlemmer

Bedrifter

F&U-virksomheter

Andre

Samarbeidspartnere