AI-frokost: Dagens digitale trusselbilde

Hvordan sikre immaterielle verdier, data og informasjon?

Merkevarer, innovasjoner, forretningshemmeligheter og data kan stå på spill med mindre du sikrer verdiene dine riktig. Under dette frokostseminaret møter du klyngepartner Zacco sine eksperter på området. Fyll magen med frokost og hodet med kunnskap om det digitale trusselbildet. Lær hvordan du best kan beskytte dine verdier, og – til syvende og sist – virksomhetens renommé.

Velkommen til GRATIS frokostseminar!

TEMA:

Immaterielle rettigheter og sikkerhet

NÅR:

UTSATT – Ny dato kommer

Frokostservering fra kl. 08.15

HVOR:

Haakon VIIs gate 2, Oslo


Agenda:

09.00 – 09.10 Velkommen med kort digital statusrapport fra Zacco v/Kristin K. Astrup

09.10 – 09.45 Dagens Digitale trusselbilde – Darknet, en risiko eller en mulighet? v/Jonas Halldin

09.45 – 10.20 Hvordan beholde og beskytte en forretningshemmelighet. v/Geir Olav Dybwad, Claus Chr. Schmidt og Jens Herman Ruge

10.20 – 10.40 Pause

10.40 – 11.00 Digital Brand Protection og domenenavn – slik beskytter og håndhever du varemerkerettigheter online, mellom annet ved bruk av AI v/Espen Riseng

11.00 – 11.20 Security Information and Event Management (SIEM) – Bruk av AI teknologi i våre løsninger og tjenester for å se sammenhenger og avdekke trusler v/Jonas Halldin

11.20 – 11.30 Oppsummering

Disse foredragsholderne fra Zacco møter du:

Kristin K Astrup – Administrerende direktør Zacco Norway AS

Jonas Halldin – Director Cyber Security Services

Geir Olav Dybwad – Area Manager Cyber Security Norway/CISO Zacco Group

Claus Chr. Schmidt – European Patent Attorney

Jens Herman Ruge – Attorney at Law

Espen Riseng – Associate Lawyer

Cluster for Applied AI ledes og driftes av Smart Innovation Norway, som også leder den gullsertifiserte klyngen NCE Smart Energy Markets. Klyngens målsetning er å gjøre norsk næringsliv bedre rustet til å ta i bruk kunstig intelligens, gjennom åpen innovasjon, nettverkseffekter og kompetanseutvikling.