Hva får vi som klyngemedlemmer?

For klyngen er det sentrale at vi sammen skal bidra til å løfte hverandre, og verdiforslaget er som følger:

Vi tilbyr aktører i verdikjeden for kunstig intelligens tilgang til relevante nasjonale og internasjonale nettverk, kompetanseutvikling, støtte til finansieringsprosesser og muliggjør forskning og innovasjon ved å fasilitere og utvikle programmer og prosjekter som kobler problemeiere og problemløsere. Dette resulterer i økt global konkurransekraft og bærekraftig vekst til det beste for samfunnet.
Våre klyngepartnere får en rekke fordeler:
 • Offisiell status som partner i Norges første næringsklynge for anvendt kunstig intelligens
 • Stimulere selskapets forretningsutvikling og F&I-profil med tilgang til spesialrådgiver innenfor EU-programmet Horizon Europe.
 • Aktiv påvirkning av Cluster for Applied AI sine prioriteringer og tiltak.
 • Delta i felles kompetanseutvikling innen ulike fagområder knyttet til digitalisering, bærekraft og AI, både som etter -og videreutdanning med økt formell og praktisk kompetanse som resultat
 • Rabattert tilgang til Cluster for Applied AIs sitt storslåtte simulatorsenter, med mulighet for å lage film og visualiseringsaktiviteter
 • Deltakelse i nettverksgrupper og innovasjonsprosjekter inn mot ulike satsningsområder etter avtale.
 • Profilering gjennom klyngenettverket, hjemmesider, publikasjoner i regi av klyngen, etc.
 • Full tilgang til fellesaktiviteter i klyngenettverket, herunder workshops, klyngesamlinger, deltakelse på Cluster for Applied AIs Partnerkonferanse.
 • Prioritert partner for nye F&U/I-prosjektsøknader, samt mulighet til å delta og dele erfaringer/kompetanse i allerede pågående prosjekter.
 • Rabattert tilgang til AI+, en ledende konferanse for anvendt kunstig intelligens.

Sammen løfter vi i flokk – derfor har vi også noen forventninger til våre klyngemedlemmer:

 • Bidra til en delingskultur i klyngen med deres kompetanse og erfaringer.
 • Aktiv deltakelse i minst én av innovasjonsgruppene i Cluster for Applied AI.
 • Deltakelse på partnermøter og konferanser.
 • Ønske om å bidra til verdiskapning i egen bedrift eller organisasjon, men også gjennom innovasjonssamarbeid.
 • Bidra til rapportering av egeninnsatstimer.

Ønsker du å vite mer om hvordan du kan bli partner i klyngen?

Kontakt klyngeleder Marianne Jansson Bjerkman på mobil +47 924 14 854 eller
e-post marianne.bjerkman@smart
innovationnorway.com