Hvem er med i næringsklyngen?

Cluster for Applied AI har over 60 medlemmer og samarbeidspartnere. Klyngen omfatter offentlige og private selskaper, investorer, F&U-bedrifter, akademia og kommuner som utvikler og/eller anvender kunstig intelligens, eller som arbeider for å ta teknologien i bruk.
Å være medlem av Cluster for Applied AI er ekstremt viktig for at vi skal ha en arena for utveksling og utvikling av kompetanse.

Robert Ekrem, CEO, Völur

The Cluster managed to create an important and unique ecosystem for AI development in Norway, bringing together a synergetic mixture of public and private actors.

Valeriya Naumova, Director, Simula Consulting

Medlemmer

Bedrifter

F&U-virksomheter

Andre

Samarbeidspartnere

.Bli partner i Cluster for Applied AI
– og få tilgang til unik kompetanse fra et voksende nettverk i en bransje i rivende utvikling!


Ønsker du å komme i kontakt med nettverket?

Ta kontakt med klyngeleder Marianne Jansson Bjerkman

Mobil: +47 924 14 854
E-post: marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com