Prosjekter og tilbud til våre partnere

Cluster for Applied AI har et stort nettverk med kompetansepartnere og er involvert i flere prosjekter og aktiviteter.
Etter- og
videreutdanning

Videreutdanningstilbud
i 2022

Prosjekter
i klyngen

AI+

My Digital City

AI-klinikken

Prosjekter
i klyngen

Om Norwegian AI
Startup Landscape