Seminar: ”Security, privacy and dependability” i kritiske systemer

.

Smart Innovation Norway inviterer i samarbeid med IFE, Multiconsult og Høgskolen i Østfold til seminar som fokuserer på ”security, privacy and dependability” i kritiske systemer.

.

Digitalisering og smartifisering av hele samfunnet gjør at alle systemer til enhver tid er koblet til internett. Dette gjør systemene betydelig mer sårbare for angrep. På samme tid ser vi at flere og flere systemer blir kritiske; da vi må stole på at systemene opererer som planlagt på sykehuset, i bedriften, i trafikken og i hjemmene våre.

.

Har din bedrift eller kommune sikre og pålitelige systemer?

.

Du vil møte ekspertene:

  • Bjørn Axel Gran, avdelingsleder risiko, sikkerhet og sikring, Institutt for Energiteknikk
  • Rune Winther, leder for utvikling av digitale produkter, Bygg&Eiendom, Multiconsult og Associate professor på HiØ

Seminaret vil bli avholdt hos IFE i Halden, som siden 1948 har vært sentral i internasjonal energi- og sikkerhetsforskning på en rekke områder innen fornybar energi, petroleums- og nukleærteknologi og utvikling av nye teknologiske løsninger for næringsliv og myndigheter i over 30 land. Bjørn Axel Gran vil ta oss en tur rundt IFEs lokaler og fortelle hvordan IFE gjennom årene har jobbet med sikkerhet i systemene deres.

På seminaret vil vi også møte Multiconsults Rune Winther. Han har mange års erfaring og brennende engasjement for systemsikkerhet og risikostyring.

Du vil møte ressurspersoner fra andre bedrifter og sammen kan dere dele erfaringer og diskutere mulighetene for å øke sikkerhet og pålitelighet i kritiske systemer.

NÅR
3. desember kl 09:00 til 14:30

.

HVOR:
IFE (Institutt for Energiteknikk), Os Allè 5, Halden

.

PRIS:
Gratis for NCE Smart-klyngepartnere

.