Arrangementer, kurs og konferanser


 
29.sept.
Webinar: 
Nullutslipp fra tungtransporten

Les mer og meld deg på

30.sept.

Kickoff
for AI-klinikken

Les mer og meld deg på

22.-23.nov.
Prestasjonskonferansen 2021

Les mer og meld deg på

21. okt.
 Partnerkonferansen 2021

Les mer og meld deg på

Året2021
Kompetansemegler for teknologi i Viken

Har din bedrift en utfordring? Kontakt oss

Året2021
Videreutdanninger i 2021

Les mer og meld interesse

Vinter21/22
Utviklingsarena for kommunale ledere

Les mer og meld deg på

Arkiv-arrangementer, kurs og konferanser


Webinar: Hvordan er det mulig å gjøre tungtransporten bærekraftig?

Publisert : 30. august 2021

Norge har mål om reduksjon av utslippene fra veitransporten med 45 prosent inn 2030 og nullutslipp innen 2050. Samtidig forventes det at godstransporten øker med 55 prosent innen 2050.


Digitalt kickoff: Næringsutvikling i en grønn transportsektor

Publisert : 1. juli 2021

Torsdag 5. august inviterer prosjektpartnerne til kickoff og deltakelse i et forprosjekt om avkarbonisering av nyttetransporten.


Webinar: Building a Business Network in India for AI within Sports Tech sector

Publisert : 8. juni 2021

Would you like to learn how to set up a successful Business Network for Norwegian businesses that aspire to enter the Indian market with focus on AI related products within the Sports tech industry?


Webinar: Cyber Security – Hvordan utvikle sikre tjenester og løsninger?

Publisert : 26. mai 2021

Velkommen til årets andre samling i Arbeidsgruppe for teknologer i Cluster for Applied AI!


Workshopserie: RESOLVD Norway

Publisert : 12. mai 2021

Presentasjon av resultater fra RESOLVD, et EU-prosjekt om utfordringer og barrierer i lavspentnettet.


Kickoff for My Digital City

Publisert : 24. mars 2021

Bor eller jobber du i Halden og er nysgjerrig på hvordan kommunen kan løse dine og mine utfordringer i årene som kommer?