Arrangementer, kurs og konferanser


 
27.mars

AI-frokost:

Prediktivt vedlikehold og bærekraftig utvikling

Les mer og meld deg på

Ny datoTBA

AI-frokost:

Immaterielle rettigheter og sikkerhet

Les mer og meld deg på

Ny datoTBA

hAIckathon:

Coworking for teknologer i Cluster for Applied AI

Les mer og meld deg på

Ny datoTBA
Næringslivsdelegasjon til Sverige
– med fokus på AI

Les mer og meld interesse

Høst2020

Kurs:

AI + Design Thinking

Les mer og meld interesse

Vår2020
PANGSTART:
Gründer, Accelerator & Global

Les mer og meld interesse

1. jan.31. des.

Omstillingsmotor:
Tilbud om digitalt kompetanseløft

Les mer og ta kontakt

March31
Webinar: How to get involved in EU projects and in the Indian market

Read more and register

3.april
Webinar: Innovative teknologier

Les mer og registrer deg

Uke 17Uke 21

Kurs (1+1): Cyber Security

Les mer og meld deg på

Uke18
Arbeidsgruppe Digitalisering: 
Webinarserie 2

Meld din interesse

Uke19
Webinar: Gaming Technology

Les mer og meld interesse

DatoTBA
Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn:
Samling 1

Meld din interesse

DatoTBA
Arbeidsgruppe
Smart Energi: 
Samling 2

Meld din interesse

22.okt.
Partnerkonferansen
2020

Les mer og meld interesse

Arkiv-arrangementer, kurs og konferanser


Cluster for Applied AI: Medlemmenes dag

Publisert : 27. januar 2020

Klyngen vokser, og vi ønsker derfor å legge til rette for at våre nye klyngepartnerne kan bli bedre kjent med oss, og med hverandre.


Arbeidsgruppe Smart Energi

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede læringsmål som skal adresseres i Arbeidsgruppe Smart Energi i Q1 og Q2:


WORKSHOP: Bærekraft i reguleringsplaner

Publisert : 25. november 2019

Halden kommune har målsetting om å skape innovative rammer for byens utviklingsprosjekter. Sammen med kommunen og Multiconsult inviterer vi til workshop for å tenke kreativt om hvordan bærekraftige løsninger kan innarbeides i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. UTSATT: Ny dato kommer


KOMPETANSEFORUM: Digitalisering i trekjeden

Publisert : 15. oktober 2019

Den 4. desember 2019 arrangerer vi kompetanseforum for bedrifter i byggebransjen i Østfold og Fyrbodal. Vi ser på nye muligheter for bygging med tre, hvordan trebygg påvirker inneklima og helse og hvordan nye hjelpemidler og digitale verktøy kan bidra til å utvikle bransjen videre.