Arrangementer, kurs og konferanser


Webinar: Nullutslipp fra tungtransporten – er det en «gullgruve» for norsk leverandørindustri?

Publisert : 17. september 2021

  Webinar: Nullutslipp fra tungtransporten – er det en «gullgruve» for norsk leverandørindustri? Vi ønsker i dette webinaret å se på mulighetene for en avkarbonisering av tungtransporten og søker innspill fra næringslivet. Dato: Onsdag 29. september 2021 Tid: 09.00-11.00 Sted: Zoom Målgruppe: Representanter fra næringsliv, nettverk og det offentlige som har interesse av næringsutvikling innen...


Webinar: Hvordan er det mulig å gjøre tungtransporten bærekraftig?

Publisert : 30. august 2021

Norge har mål om reduksjon av utslippene fra veitransporten med 45 prosent inn 2030 og nullutslipp innen 2050. Samtidig forventes det at godstransporten øker med 55 prosent innen 2050.


Kickoff for verdens første AI-klinikk

Publisert : 25. august 2021

Torsdag 30. september lanserer vi med brask og bram Cluster for Applied AIs nye satsing, AI-klinikken. Her vi du få høre mer om det spennende konseptet og hva klinikken kan hjelpe akkurat ditt selskap med.


Digitalt kickoff: Næringsutvikling i en grønn transportsektor

Publisert : 1. juli 2021

Torsdag 5. august inviterer prosjektpartnerne til kickoff og deltakelse i et forprosjekt om avkarbonisering av nyttetransporten.


Utviklingsarena for kommunale ledere

Publisert : 1. juli 2021

  Korona-krisen har ført til at samfunn, kommuner og næringsliv har måttet gå igjennom store endringer på svært kort tid for å omstille seg til en ny, digital hverdag med nye prinsipper og kjøreregler. Etter en lang periode med fokus på virtuell kriseledelse, er tiden nå inne for å se på...


Webinar: Building a Business Network in India for AI within Sports Tech sector

Publisert : 8. juni 2021

Would you like to learn how to set up a successful Business Network for Norwegian businesses that aspire to enter the Indian market with focus on AI related products within the Sports tech industry?