Arrangementer, kurs og konferanser


Cluster for Applied AI: Medlemmenes dag

Publisert : 27. januar 2020

Klyngen vokser, og vi ønsker derfor å legge til rette for at våre nye klyngepartnerne kan bli bedre kjent med oss, og med hverandre.


Meld interesse: Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn, samling 1

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppe Smarte Byer & Samfunn, samling 1


Meld interesse: Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 2

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 2


Arbeidsgruppe Smart Energi

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede læringsmål som skal adresseres i Arbeidsgruppe Smart Energi i Q1 og Q2:


Arbeidsgruppe Digitalisering

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede problemstillinger som skal tas opp i Arbeidsgruppe Digitalisering i Q1 og Q2:


WORKSHOP: Bærekraft i reguleringsplaner

Publisert : 25. november 2019

Halden kommune har målsetting om å skape innovative rammer for byens utviklingsprosjekter. Sammen med kommunen og Multiconsult inviterer vi til workshop for å tenke kreativt om hvordan bærekraftige løsninger kan innarbeides i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. UTSATT: Ny dato kommer