Arrangementer, kurs og konferanser


Meld interesse: Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 2

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppe Smart Energi, samling 2


Arbeidsgruppe Smart Energi

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede læringsmål som skal adresseres i Arbeidsgruppe Smart Energi i Q1 og Q2:


Arbeidsgruppe Digitalisering

Publisert : 27. januar 2020

Arbeidsgruppen har identifisert følgende overordnede problemstillinger som skal tas opp i Arbeidsgruppe Digitalisering i Q1 og Q2:


WORKSHOP: Bærekraft i reguleringsplaner

Publisert : 25. november 2019

Halden kommune har målsetting om å skape innovative rammer for byens utviklingsprosjekter. Sammen med kommunen og Multiconsult inviterer vi til workshop for å tenke kreativt om hvordan bærekraftige løsninger kan innarbeides i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler. UTSATT: Ny dato kommer


KOMPETANSEFORUM: Digitalisering i trekjeden

Publisert : 15. oktober 2019

Den 4. desember 2019 arrangerer vi kompetanseforum for bedrifter i byggebransjen i Østfold og Fyrbodal. Vi ser på nye muligheter for bygging med tre, hvordan trebygg påvirker inneklima og helse og hvordan nye hjelpemidler og digitale verktøy kan bidra til å utvikle bransjen videre.