Webinar: Hvordan er det mulig å gjøre tungtransporten bærekraftig?

Norge har mål om reduksjon av utslippene fra veitransporten med 45% innen 2030 og nullutslipp innen 2050. Samtidig forventes det at godstransporten øker med 55% innen 2050. 

Dato: Tirsdag 7. september 2021

Tid: 13.00-15.00

Målgruppe: Representanter fra næringsliv, nettverk og det offentlige som har interesse av næringsutvikling innen transportsektoren eller som har relevant teknologi.

Spørsmål?

Kontakt Inge Michael Bilet på
e-post eller mobil +47 474 61 228

Vi ønsker i dette webinaret å se på utfordringene med en avkarbonisering av tungtransporten og søker innspill fra næringslivet, for i neste rekke å jobbe med mulighetsrommet som oppstår.

Dette er første samling i en serie på tre åpne samlinger.

Målgruppen for webinaret er representanter fra næringsliv, nettverk og det offentlige som har interesse av næringsutvikling innen transportsektoren eller som har relevant teknologi.

Agenda:

  • 13:00 Velkommen og kort presentasjon av prosjektet – Inge Michael Bilet, Forretningsutvikler, Smart Innovation Norway
  • 13:10 Transportører og lastebileiere – hvordan ser de på dette? Thorleif Foss, Seniorrådgiver næringspolitikk, Norges Lastebileierforbund
  • 13.40 Statens vegvesen – hvor står vi i dag og hvordan ser veien ut – Karl Idar Gjerstad, Sjefingeniør, Statens vegvesen
  • 14:10 Vareeiere med grønne ambisjoner – ASKO deler sine erfaringer med sin satsning på batteridrevne lastebiler -Marius Råstad, Logistikksjef konsern, ASKO
  • 14.40 Plenumsdiskusjon og innspill til det videre arbeidet.
  • 15:00 Avslutning

Forprosjektets hovedmål er å danne grunnlag for innovasjon, næringsutvikling og flere grønne arbeidsplasser, gjennom klynge-til-klynge-samarbeid mellom Vikens teknologiklynger og deres bedriftspartnere, for å finne løsninger på hvordan godstransporten i Viken kan elektrifiseres og samtidig effektiviseres, slik at kravene til fremtidens transportløsninger tilfredsstilles, både mht. økonomi og miljø. Arbeidet skal bidra til analyse og kartlegging av muligheter som finnes for fremtidig eksport av teknologi, kompetanse og produkter til andre land som har lignende utfordringer.

Neste webinar: Nullutslipp fra tungtransporten – er det en «gullgruve» for norsk leverandørindustri?

“Tesla-paradokset” – Det er uttalt at elbilsatsningen i Norge er en suksess, dog er det ulike meninger om både målet, midlene og resultatet. Satsningen har det gitt landet verdifulle erfaringer med elektrifisering av persontransport. Kritikerne vil derimot si at Norge har brukt milliarder på å støtte elbilkjøp, men ikke klart å utvikle en leverandørindustri på dette, slik som landet gjorde med oljeindustrien. Gitt at elektrifisering av tungtransporten kommer uansett; hvordan kan norske næringslivsaktører utnytte mulighetsrommet? Vi ønsker i dette webinaret å se på mulighetene en avkarbonisering av tungtransporten og søker innspill fra næringslivet.

Viken fylkeskommune logo