Har din bedrift en utfordring? Bli koblet med en forskningsbedrift for å finne løsningen!

Gjennom programmet Forregion i regi av Forskningsrådet skal ulike kompetansemeglere hjelpe til med å mobilisere det «forskningsumodne» næringslivet til å anvende forskning i sitt innovasjons- og utviklingsarbeid.

HVA: Smart Innovation Norway er kompetansemegler for teknologi i Viken

HENSIKT: Øke verdiskaping og sysselsetting i næringslivet ved å ta i bruk forskning

MÅLGRUPPE: Bedrifter i Viken

KONTAKTPERSON: Qazi Sohail Ahmad, internasjonal prosjektleder hos Smart Innovation Norway.

Smart Innovation Norway er blant aktørene som har blitt tildelt rollen som kompetansemegler i Viken. Internasjonal prosjektleder Qazi Sohail Ahmad vil være tilgjengelig for alle bedrifter i Viken som ønsker hjelp til å bruke forskning for å løse aktuelle utfordringer og problemstillinger knyttet til teknologi. Først og fremst kan han bistå i å finne frem til rett kompetanse og partner. Tilbudet er finansiert gjennom Viken fylkeskommune og dermed GRATIS for bedrifter i Viken.

I tillegg til Teknologi, finnes følgende tematiske områder med egne kompetansemeglere i Viken: Klima, miljø og energi, Helse og omsorg, Utdanning og oppvekst og By-, steds- og regionutvikling.

Målet med Forregion Viken er at flere bedrifter i fylket mobiliseres til å utnytte forskning til å øke innovasjonsgrad og verdiskaping. Programmet skal være et virkemiddel som aktivt bidrar til omstilling mot et grønt skifte i Vikens næringsliv. 

Viken fylkeskommune mottar 8 millioner kroner fra Forskningsrådet for å gjennomføre prosjektet i 2021. 

Virkemidler i programmet
  • Kompetansemegling: Kompetansemeglerne bistår bedrifter å finne fram til rett FoU-kompetanse. Med hjelp fra en kompetansemegler vil man dermed lettere finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer.
  • Nettverksmøter: Her kan kompetansemeglere for eksempel invitere flere bedrifter, FoU-miljøer og virkemiddelaktører sammen for å diskutere muligheter og utfordringer
  • Bedriftsprosjekt: En bedrift kan søke om inntil 200.000 kroner for å gjennomføre et FoU-basert innovasjonsprosjekt i samarbeid med en forskningsinstitusjon