Prestasjonskultur som verktøy for
effektive og engasjerte kommuner
Utviklingsarena for kommunale ledere
 
Korona-krisen har ført til at samfunn, kommuner og næringsliv har måttet gå igjennom store endringer på svært kort tid for å omstille seg til en ny, digital hverdag med nye prinsipper og kjøreregler. Etter en lang periode med fokus på virtuell kriseledelse, er tiden nå inne for å se på hvordan kommuner på best mulig måte kan skyte fart ut av krisen.

Hva skal vi ta med oss av de positive erfaringene fra pandemien slik at du som kommuneleder sikre at dere kommer raskt og riktig i gang med bærekraftig samfunns- og næringsutvikling fra startskuddet går i 2022?

Sammen med Olympiatoppens prestasjonsklynge, tilbyr Osloregionen og Smart Innovation Norway et unikt utviklingsprogram spesielt rettet mot kommunedirektører, enhetsledere, etasjesjefer og andre kommunale ledere på Østlandet.

I programmet går vi i dybden på hvordan prestasjonskultur kan bygge mer effektive kommuner og få fart på samfunns- og næringsutviklingen post korona. Hvilke erfaringer tar vi med oss og hvordan skal vi sikre best mulig start for det nye året 2022?
HVA

Utviklingsarena for kommunedirektører og andre kommunale ledere

NÅR

Programmet består av fire workshops:

 • Samling 1: Fredag 22. oktober, 
 • Samling 2: Torsdag 2. desember
 • Samling 3: Fredag 28. januar
 • Samling 4: Fredag 11. mars

Det er beregnet noe arbeid mellom samlingene.

HVOR

Oslo

PRIS

17 500,- kr. eks mva.
Bindende påmelding.

25% rabatt for person nr. to, tre, osv, fra samme kommune.

SPØRSMÅL?

Kontakt oss gjerne!

Celine Berggreen-Clausen, Senior rådgiver, Smarte Byer & Samfunn

Tlf. +47 467 00 138 eller e-post


Olympiatoppens prestasjonsklynge jobber aktivt for å bygge prestasjonskultur i samfunnet – spesielt rettet mot næringsliv og offentlig sektor. Klyngen er ledet av tidligere toppidrettsjef, Jarle Aambø, som har sett at metoder og teknikker som har ført til suksess i toppidretten har stor overføringsverdi til andre sektorer og bransjer. I dette utviklingsprogrammet ønsker vi å se på hvordan vi kan anvende denne kunnskapen for å løse de utordringene som kommunene står overfor etter pandemien.
Programmet vil fasiliteres av ressurspersoner fra Smart Innovation Norway, Osloregionen og Olympiatoppens prestasjonsklynge . I tett dialog med andre kommuneledere skal programmet bidra til å gi deg og din kommunen en bedre vei av krisemodus og inn i et nytt år med bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Program

Forberedende samlinger (valgfritt):
 • 6. oktober: Treningssamling om prestasjonskultur fra 08:30 – 09:30. Gratis og åpent for alle. Meld deg på

Hovedprogram:
 • Samling 1: Fredag 22. oktober, kl 10:00 – 16:00:
  • Hvor står kommunene nå? Hvilke mulighetsrom ser vi og er vi allerede i gang med å utvikle? Hvilke barrierer opplever vi? Hva driver oss?
 • Prestasjonskonferansen 22. – 23. november (obs egen påmelding og priser)
 • Samling 2: Torsdag 2. desember, kl 10:00 – 16:00
  • Hvordan bruke data og anvendt kunstig intelligens for å få fart på samfunns- og næringsutviklingen post COVID-19?
 • Samling 3: Fredag 28. januar, kl 10:00 – 16:00
  • Hvordan bruke bærekraft, miljø og digitalisering for å utvikle kompetanse, skape og skalere arbeidsplasser for flere?
 • Samling 4: Fredag 11. mars, kl. 10:00 – 16:00
  • Hvem sikrer at kompetanse tiltrekkes, utnyttes og at arbeidsplasser skapes? Hvordan jobber vi sammen slik at initiativer virkeliggjøres og kommer hele regionen til gode? Hvordan prioriterer vi slik at våre viktigste utviklingsområder får tilstrekkelig kraft?
Prestasjonskonferansen 2021:
 • Prestasjonskonferansen 2021 arrangeres 22. – 23. november i regi av Olympiatoppens prestasjonsklynge, og passer godt inn i det totale programmet.
 • På Prestasjonskonferansen møtes høyt presterende miljøer på tvers av samfunnets sektorer for å lære hvordan man styrker mestring og utvikling, samt bygger en kultur for prestasjoner i verdensklasse. På årets agenda står prestasjonsindikatoren «arena» og arenaens betydning for utvikling og prestasjon på høyt internasjonalt nivå. Hvordan jobber sterke prestasjonsmiljøer med å utvikle, utnytte, endre, ha kontinuitet i og effekten av det å bytte arenaer? Hva legger vi inn i arenaen? Og hvordan påvirker arenaen vårt tenkesett, adferd og samhandling?