Prestasjonskultur som verktøy for
effektive og engasjerte kommuner
Utviklingsarena for kommunale ledere
 
Korona-krisen har ført til at samfunn, kommuner og næringsliv har måttet gå igjennom store endringer på svært kort tid for å omstille seg til en ny, digital hverdag med nye prinsipper og kjøreregler. Etter en lang periode med fokus på virtuell kriseledelse, er tiden nå inne for å se på hvordan kommuner kan bruke omstillingsevnen i videre samfunnsutvikling.

Hva skal vi ta med oss av de positive erfaringene med omstilling og nytenkning under pandemien slik at du som kommuneleder sikrer at dere kommer raskt videre med bærekraftig samfunns- og næringsutvikling i 2022?

Sammen med Olympiatoppens prestasjonsklynge, tilbyr Osloregionen og Smart Innovation Norway et unikt utviklingsprogram spesielt rettet mot kommunedirektører, enhetsledere, etatssjefer og andre kommunale ledere på Østlandet.

I programmet går vi i dybden på hvordan prestasjonskultur kan bygge mer effektive kommuner og få fart på samfunns- og næringsutviklingen post korona. Hvilke erfaringer tar vi med oss og hvordan skal vi sikre best mulig start for det nye året 2022?
HVA

Utviklingsarena for kommunedirektører og andre kommunale ledere

NÅR

Programmet består av fire workshops:

 • Samling 1: Torsdag 3. februar  
 • Samling 2: Onsdag 9. mars
 • Samling 3: Onsdag 7. april
 • Samling 4: Fredag 12. mai

Det er beregnet noe arbeid mellom samlingene.

HVOR

Oslo

PRIS

17 500,- kr. eks mva.
Bindende påmelding.

25% rabatt for person nr. to, tre, osv, fra samme kommune.

SPØRSMÅL?

Kontakt oss gjerne!

Celine Berggreen-Clausen, Senior rådgiver, Smarte Byer & Samfunn

Tlf. +47 467 00 138 eller e-post


Olympiatoppens prestasjonsklynge jobber aktivt for å bygge prestasjonskultur i samfunnet – spesielt rettet mot næringsliv og offentlig sektor. Klyngen er ledet av tidligere toppidrettsjef, Jarle Aambø, som har sett at metoder og teknikker som har ført til suksess i toppidretten har stor overføringsverdi til andre sektorer og bransjer. I dette utviklingsprogrammet ønsker vi å se på hvordan vi kan anvende denne kunnskapen for å løse de utfordringene som kommunene står overfor etter pandemien.
Programmet vil fasiliteres av ressurspersoner fra Smart Innovation Norway, Osloregionen og Olympiatoppens prestasjonsklynge . I tett dialog med andre kommuneledere skal programmet bidra til å gi deg og din kommunen en bedre vei av krisemodus og inn i et nytt år med bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Program

 • Digitalt preppemøte: TBA, kl 09:30 – 10:00
  • Forberedende, digital samling før programstart
 • Samling 1: Torsdag 3. februar, kl 10:00 – 16:00:
  • Hvor står kommunene nå? Hvilke mulighetsrom ser vi og er vi allerede i gang med å utvikle? Hvilke barrierer opplever vi? Hva driver oss?
 • Samling 2: Onsdag 9. mars, kl 10:00 – 16:00
  • Hvordan bruke data og anvendt kunstig intelligens for å få fart på samfunns- og næringsutviklingen post COVID-19?
 • Samling 3: Onsdag 7. april, kl 10:00 – 16:00
  • Hvordan bruke bærekraft, miljø og digitalisering for å utvikle kompetanse, skape og skalere arbeidsplasser for flere?
 • Samling 4: Fredag 12. mai, kl. 10:00 – 16:00
  • Hvem sikrer at kompetanse tiltrekkes, utnyttes og at arbeidsplasser skapes? Hvordan jobber vi sammen slik at initiativer virkeliggjøres og kommer hele regionen til gode? Hvordan prioriterer vi slik at våre viktigste utviklingsområder får tilstrekkelig kraft?