Veien til det europeiske markedet – hvordan lykkes med EU-prosjekter?

Vi inviterer til åpen informasjons- og opplæringssamling, for norske virksomheter som ser mot Europa. Bli med fysisk eller digitalt på gratis samling den 1. juni.


EU-nettverk for digitalisering og sirkulærøkonomi er finansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge, og samler norske små og store virksomheter som er nysgjerrige på hvilke muligheter som finnes for de som ønsker å ta en større del av del europeiske markedet.

Samlingen er tre-delt, med fokus på EU-nettverk, Green Offshore Tech og mingling.

Denne samlingen passer for deg som kjenner seg igjen i én eller flere av disse utsagnene:

 • Ønsker å lære mer om EU-prosjekter og hvordan man skal lykkes.
 • Utmerker seg innen sitt spesialområde.
 • Har spesifikk ekspertise, kunnskap, evne, teknologi etc.
 • Kan vise til gode resultater eller demonstrere ny anvendelse.
 • Har langsiktige mål og utholdenhet.
 • Anerkjent av andre.

Tid:
Onsdag 1. juni kl. 10.00 – 12.15

Sted:
Smart Innovation Norway, Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden


Spørsmål?

Kontakt Inge Michael Bilet på e-post eller mobil +47 474 61 228, dersom du ønsker å delta i nettverket eller vil vite mer.

Joseph Negreira

Prosjektleder EU

PROGRAM

Del 1 Kl. 10.00 – 11.30

Joseph Negreira og Qazi Ahmad, fra Smart Innovation Norway, gir en innføring av virkemiddelapparatet fra EU-kommisjonen:

 • Hvilke programmer kan være relevante
 • Hvordan man kommer i gang med et EU-prosjekt
 • Hva som kreves av deltakerne og bedriftene, før under og etter prosjektet
 • Hvordan de bør planlegges og gjennomføres
 • Norske programmer som støtter EU-programmene


Del 2 Kl. 11.30 – 12.00  Muligheter innen Green Offshore Tech

Viken Teknologiklynge 4.0 presenterer muligheter innen GreenOffshoreTech. De er en del av konsortium tilbyr et 3-fase akseleratorprogram for å gi innovasjonsstøtte til SMBer. Programmet tar sikte på å modne og validere prosjektideer for utvikling av nye tverrsektorielle og grenseoverskridende verdikjeder, innen offshore. Temaområder:

#1: Avansert materiale

#2: Avansert produksjon og digitalisering (IoT, AI, Big data)

#3: Miljøteknologi (sirkulær økonomi – avfallsforebygging, gjenbruk, resirkulering, gjenvinning)

#4: Nye energibærere (hydrogen, metanol, ammoniakk, litiumioncelle)


Del 3 Kl. 12:00 – 12:30  Businessnettverk in Vietnam

Avanish Verma presenterer mulighetene for norske bedrfiter i bedrfitsnettverk I Vietnam.

“Business network in Vietnam for Smart Grids Technology – The main objective of the pre–project is to create collaboration among interested Norwegian SME companies and design a cooperation framework including strategy roadmap to jointly approach Vietnamese smart grid market. The pre-project shall be used by Norwegian companies to investigate and understand the intricacies of Vietnamese smart grid ecosystem, broad regulatory framework and business culture.”


Del 4 Kl. 11.00 – 11.45 Lunsj og mingling

Bli kjent og be om 1-1-oppfølging for å avdekke mulighetene som finnes i din bedrift.

Inge Michael Bilet

Prosjektleder Norge

Qazi Ahmad

Qazi Ahmad

Internasjonal prosjektleder

Utlysningen er åpen for Storbritannia, Latvia, Polen, Portugal, Tyskland, Norge og Island.

Samlingen vil gi deg nødvending innsikt og bedre forståelse for mulighetene i internasjonale prosjekter, samt gjøre deg bedre rustet til å ta beslutninger om å delta i et konsortium. Du vil treffe mulige samarbeidspartnere, EU-rådgivere og kompetansemeglere som er til for å hjelpe SMB’er på vei mot Europa.

Deltakelse er helt gratis og uforpliktende.

Hans Bjørn Paulsrud

Hans Bjørn Paulsrud

Klyngeleder – CEO – Coordinator Horizon 2020 GreenOffshoreTech INNOSUP – A Cluster Facilitated Project

Green Offshore Tech
Viken Teknologiklynge