Videreutdanninger tilgjengelig for klyngens partnere i 2021

En av de største utfordringene i et landskap i hurtig endring er å sikre rett og oppdatert kompetanse, både for virksomheter og for den enkelte. Gjennom tett samarbeid med akademia sikrer vi våre partnere tilgang til kompetanseheving av høyeste kvalitet, ofte uten eller med en svært lav kursavgift.

Videreutdanningsprogrammene vi tilbyr gjennom klyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI er spesielt utviklet for våre partnere i samarbeid med noen av landets ledende universiteter og høgskoler.

Programmene er tilpasset personer i arbeid, og innholdet er lagt opp slik at det kan relateres til pågående prosjekter og problemstillinger i den enkelte virksomhet. Kursene gir formell kompetanse i form av studiepoeng.

Under kan du se en oversikt av hvilke videreutdanningstilbud som vil bli gitt våre klyngepartnere i 2021:

Året2021
Teknologiforståelse og digital transformasjon
og ledelse

Les mer og meld deg på

Året2021
Digital innovasjon – etterutdanning

Les mer og meld interesse

Året2021
Bærekraftig forretningsmodell-innovasjon gjennom digitalisering

Les mer og meld interesse

Høst2021
Fra data til innsikt – verdiskaping for det grønne skiftet: Mikrokurs

Les mer og meld interesse