WORKSHOP: Bærekraft i reguleringsplaner

UTSATT: NY DATO KOMMER

Til deg som:

  • er utbygger
  • jobber med planer, områdeutvikling, byggesak, infrastruktur, samferdsel
  • er ekspert på energi-, klima- og miljøteknologi

Halden kommune ønsker å fokusere på bærekraftige løsninger, og har målsetting om å skape innovative rammer for byens utviklingsprosjekter. Sammen med kommunen og Multiconsult inviterer vi derfor til workshop for å tenke kreativt om hvordan bærekraftige løsninger skal ha fokus, og kan innarbeides i reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

Gjennom tverrfaglig samhandling utforsker vi mulighetsrommet i planfasen, får innsikt i gode eksempler for bærekraftige løsninger og ser på gevinster for kommunen, innbyggere og utbyggere. Workshopen gir muligheter for alle inviterte til å påvirke fremtidens reguleringsarbeid. På workshopen benytter vi Halden-distriktet som en case, men temaet er like relevant for andre kommuner i Østfold.

Vi er godt i gang med programmet og det blir flere spennende inspirasjonsforedrag fra blant annet Halden kommune, CondoVita, Ola Roald Arkitektur, Multiconsult og Smart Innovation Norway! Programmet ettersendes snarest.

Vi står for lett servering med en liten julevri.

Velkommen!

 

NÅR:

Utsatt: Ny dato kommer

TID:

09.00 – 12.00

STED:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, Halden

PRIS:

Gratis