Hvordan bli en del av våre forskningsprosjekter?

Det finnes flere måter å ta del i våre F&I-prosjekter på. Avhengig av omstendighetene, kan Smart Innovation Norway være koordinator, partner eller innleid konsulent i prosjektsamarbeidet.
Alternativ 1:
 • Finn en utlysning på forskningsmidler
 • Snakk med oss
 • Sammen utvikler vi en idé og bygger et team (konsortium)
 • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
Alternativ 2:
 • Du har en idé
 • Snakk med oss
 • Sammen finner vi en utlysning og relevante partnere
 • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
Alternativ 3:
 • Finn partnere du ønsker å samarbeide med
 • Snakk med oss
 • Sammen finner vi en utlysning på forskningsmidler
 • Sammen skriver vi en søknad som sikrer suksess
Hvordan ta del i EUs Horisont 2020-prosjekter:
 • Bli med i interessentgrupper
 • Delta i parallelle nasjonale prosjekter med tett samarbeid og utveksling av kunnskap mot Horisont 2020-prosjekter
 • Delta på våre informasjons-arrangementer, følg oss på nettsiden og i sosiale medier
 • Bli en del av våre piloter