Vår F&I-satsing: Strategi og fokusområder

Forsknings- og innovasjonsavdelingen hos Smart Innovation Norway jobber med nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter med hovedfokus på fornybar energi og nye forretningsmodeller for den digitale energialderen.

Kjernekompetansen til F&I-avdelingen er forståelsen av hvordan digitale teknologier kommer til å endre ulike bransjer og industrier på flere måter. Primært jobber vi mot energibransjen, og ser på alt fra hvordan sluttbrukeren deltar i et kraftmarked, til hvordan kraftprodusenter og nettselskaper kan øke verdiskapningen ved å benytte nye digitale verktøy.

Store EU-prosjekter

Disse endringene kommer nå for fullt og drives av teknologiutvikling innen Big Data Analytics, samt en pågående digitaliseringsprosess av kraftsystemet.

F&I-avdelingen retter seg i hovedsak mot større internasjonale forskningsprosjekter som er utlyst fra EU-kommisjonen. Med et svært kompetent forskerteam har Smart Innovation Norway lykkes i de fleste søknadene sine, noe som er intet mindre enn imponerende i så sterk internasjonal konkurranse.

Forskningspartnere

Som en del av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets jobber F&I-teamet tett mot ulike bedrifter, som er nøkkelen til forskningsdrevet innovasjon. Når nye forskningsprosjekter lyses ut, bearbeides først ideene hos F&I-avdelingen, før potensielle prosjektpartnere kontaktes.

Vi bruker vårt klyngenettverk for å finne gode samarbeidspartnere som er eksperter innen sitt felt. Det spiller ingen rolle om de er store eller små bedrifter, så lenge de er dyktige og kan levere det som blir etterspurt.