Vår forsknings- og innovasjonsavdeling

Velkommen til våre lokaler på Halden Innovation Park. Vi er lokalisert rett over gaten for Høgskolen i Østfold og huser Norges mest spektakulære visualiseringssenter.
Dieter Hirdes

Leder

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 905 50 268

dieter.hirdes@smartinnovation
norway.com

Heidi Tuiskula, MSc

Seniorforsker og internasjonal prosjektleder

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 905 79 074

heidi.tuiskula@smartinnovation
norway.com

Qazi Sohail Ahmad, MSc MBA

Internasjonal prosjektleder

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 414 48 391

qazi.ahmad@smartinnovation
norway.com

Dr. Christian Kunze

Seniorforsker Energiledelse

Forskning & Innovasjon

Les mer

.

christian.kunze@smartinnovation
norway.com

Prof. Bernt Bremdal

Seniorrådgiver, Energisystemer

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 900 61 173

bernt@xalience.com

Øivind Berg, Siv. ing.

Seniorforsker, Energisystemer

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 995 21 679

oivind.berg@smartinnovation
norway.com

Joseph Negreira, Telekom. ing.

F&I-koordinator og internasjonal prosjektleder

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 948 74 440

joseph.negreira@smartinnovation
norway.com

Kristoffer Tangrand, PhD cand.

Forsker, Digitalisering

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 472 49 028

kristoffer.tangrand@smartinnovation
norway.com

Dr. Iliana Ilieva

Seniorforsker og vitenskapelig koordinator

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 415 02 961

iliana.ilieva@smartinnovation
norway.com

Sanket Puranik, PDEng

Seniorforsker, Energisystemer

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 907 79 979

sanket.puranik@smartinnovation
norway.com

Dr. Xiaomei Chen

Seniorforsker, Energiøkonomi

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 969 87 589

xiaomei.cheng@smartinnovation
norway.com

Dr. Alemu Moges Belay

Seniorforsker, Fornybar Energi

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 970 30 354

alemu.belay@smartinnovation
norway.com

Bryan Pellerin, MSc

Forsker, Fornybar Energi

Forskning & Innovasjon

Les mer

+47 942 99 480

bryan.pellerin@smartinnovation
norway.com

Farhan Farrukh

Forsker, Smart Energiteknologi

Forskning & Innovasjon

Les mer

+33 665 033 680

farhan.farrukh@smartinnovation
norway.com

Magne Granly

Forskningsassistent, Cybersikkerhet

Forskning & Innovasjon

.

+47 958 38 494

magne.granly@hiof.no

Rune Winther

Seniorforsker, Cybersikkerhet

Forskning & Innovasjon

.

+47 696 08 357

rune.winther@hiof.no

Dr. Santi Martinez Farrero

Seniorforsker, Energisystemer

Forskning & Innovasjon

Les mer

+34 615 575 201

santi.martinez@smartinnovation
norway.com

Avanish Verma

Seniorforsker, Energisystemer

Forskning & innovasjon

.

+91 971 7778 224

avanish.verma@smartinnovation
norway.com