Våre forsknings- og innovasjonsprosjekter

Smart Innovation Norway har opparbeidet seg unik kompetanse innen områdene energi og digitale teknologier, og er involvert i over 28 F&I-prosjekter av ulik størrelse og i samarbeid med over 250 ulike forskningspartnere.

I et internasjonalt perspektiv, deltar Smart Innovation Norway i EU-programmet Horizon 2020, som går over 7 år. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med en ramme på 80 milliarder euro. Se nedenfor eksempler på våre EU-prosjekter: E-LAND, E-REGIO, RESOLVD, INVADE, PERMIDES, EMPOWER, Smart Rural Grid og SCOTT.