Gjennom ChargeFlex utarbeides en metodikk og et verktøy for å oppnå økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av tilgjengelig fleksibilitet i et lokalnett. Prosjektet skal utvikle ny Big Data & Sanntids Analytics teknologi for prediksjon av energi, forbruk, kartlegging og overvåking. I tillegg skal det utvikles nye metoder og verktøy for optimalisering og real-time drift, samt en helt ny IKT-infrastruktur for operativ behandling.

Verktøyet Connected Vehicle, algoritmer for smart styring, vil redusere behovet for nettforsterkning samt bidra med forretningsmuligheter for prosjektets partnere.

Program: RCN ENERGIX

Prosjektleder:
Tina M. Skagen – eSmart Systems

Partnere:
Værste, Sogn og Fjordane Energi, Smart Innovation Østfold, Proxll, NTNU, Fredrikstad Energi Nett, eSmart Systems, Fortum Charge&Drive

Kontakt:
Dieter Hirdes
Telefon: + 47 905 50 268
E-mail: dieter.hirdes@ncesmart.com

Nyheter: ChargeFlex Facebook

ChargeFlex 2015-2017

25%

økning i ladekapasiteten
i strømnettet