IntHydro (2020-2023)

Reduserer CO2-utslipp

Prosjektpartnere:

  1. Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet including Hydro Center at NTNU (Norge, prosjektkoordinator)
  2. Smart Innovation Norway (Norge)
  3. Lyse Produksjon AS (Norge)
  4. Østfold Energi AS (Norge)
  5. Hohai University (Kina)
  6. NanJing Nari Water Resources and Hydropower Technology Company, Ltd (Kina)
  7. Yalong River Hydropower Development Company, Ltd (Kina)
Med kravene om å redusere CO2-utslipp og bremse klimaendringene, vil fornybar energi som grønn energi spille en viktig rolle i fremtidens energisektor. 

Vannkraft som en av hovedkildene for fornybar energi vil ha stor betydning for å begrense klimaavtrykket. Norge og Kina, to av de store vannkraftlandene i verden, har naturlig nok krav om å utvikle teknologi for å øke mengden vannkraft i energimarkedet, i tillegg til å bidra til å redusere mengden CO2-utslipp.

Forskningssamarbeidet om vannkraftteknologi mellom Kina og Norge bringer derfor med seg store fordeler for utviklingen av teknologi for vannkraftplanlegging.

Prosjektmål

Hovedformålet med IntHydro er å utforske og definere intelligent vannkraftplanlegging ved bruk av maskinlæringsteknikker. Planleggingsmetodikken vil adressere svakheter i eksisterende modeller for vannkraftplanlegging for å håndtere usikkerhet grunnet høy andel fornybare energikilder i både det norske og kinesiske energisystemet.

IntHydro har tre delmål:

  1. Hva er fordelen ved å digitalisere vannkraftplanlegging?
  2. Utvide den digitale plattformen for integrasjon av kunstig intelligens i ulike faser av vannkraftplanleggingsmodeller og definere omfattende paringsprinsipper mellom strategisk og operasjonell modellering.
  3. Utvikle prototype for grunnleggende vannkraftmodellering som tillater modellering av fornybare energikilder i et detaljert tidsskjema.

Prosjektnettside:

Ikke laget.

.

Relaterte prosjekter:

Hydrogrid