Initiativet IoTSec, Sikkerhet i Tingenes Internett (IoT) for Smarte Nett, ble etablert i 2015 for å bidra til et sikkert informasjonssamfunn.

Formålet er å bygge opp et Nasjonalt Sikkerhetssenter for SmartGrids og utdanne cybersecurity spesialister på master og PhD nivå. Prosjektet vil engasjere 15 professorer, 15 PhD kandidater og 30 masterstudenter.

IoT Sec samler de viktigste kunnskapsaktørene innen cybersecurity og gir økt sikkerhet og personsikkerhet i implementering av SmartGrids i Norge.

Program: RCN Forskerprosjekt IKTPLUSS

IoTSec (2015-2020)

Partnere:
EB Nett, eSmart Systems, Fredrikstad Energi Nett, Fredrikstad kommune, Gjøvik University College, Movation, Norwegian Computing Center, Simula Research Laboratory, Smart Innovation Norway, UNIK – University Graduate Center (Coordinator), University of Oslo, Department of Informatics (PA)

Kontakt:
Dieter Hirdes
Telefon: +47 905 50 268
E-mail: dieter.hirdes@ncesmart.com

Prosjektside:
www.iotsec.no

Internet of things

and security