Program: RCN RESEARCH INFRASTRUCTURE

National Smart Grid Laboratory bygger et nasjonalt SmartGrid laboratorium, hos NTNU Elkraft, som kan brukes til labtester av SmartGrid elementer, prosesser/use cases og utstyr. NCE Smart er sammen med eSmart Systems, ansvarlig for utvikling av en Remote Access plattform som skal gjøre det mulig å kjøre labtester fra hele landet.

Hensikten med prosjektet er å etablere et testanlegg for industriprodukter og innovative/smarte løsninger, identifisere simuleringsmodeller for komponenter av aktive distribusjonsnett og legge til rette for en landsdekkende utdanning av ingeniører og forskere i Smart Grid-teknologi. Målsetningen er økt kvalitet i SmartGrid elementer og utstyr, som utrulling av smarte målere til alle norske husstander innen 2019. Økt kvalitet av prosesser og prosedyrer knyttet til SmartGrid implementasjonsprosjekter.

Prosjektledelse og drift:
NTNU og SINTEF

Partnere:
Høgskolen i Narvik, avd. for energiteknologi, Institutt for elkraftteknikk, SINTEF Energi, Smart Innovation Østfold

Kontakt:
Dieter Hirdes
Telefon: + 47 905 50 268
E-mail: dieter.hirdes@ncesmart.com

Prosjektsidehttp://smartgrids.no

28,6
MNOK

er bevilget fra
Forskningsrådet

National Smart Grid Laboratory