SENDER (2020-2024)

Konsumenter i sentrum

Vitenskapelig koordinator:

Dr. Christian Kunze,
seniorforsker hos Smart Innovation Norway

Prosjektpartnere:

 1. Smart Innovation Norway (prosjektkoordinator), Norge
 2. Anonymous Industrial Trading Company of Information and New Technology, Hellas
 3. Centre for Advanced Studies, Research and Development in Sardinia, Italia
 4. Trialog, Frankrike
 5. NXTech, Norge
 6. Norwegian University of Science and Technology, Norge
 7. University of Applied Sciences Upper Austria, Østerrike
 8. Euroquality, Frankrike
 9. Ecoserveis, Spania
 10. Distribution of Electrical Energy of Alginet, Spania
 11. Weizer Energy and Innovation Centre, Østerrike
 12. Technical Research Centre of Finland, Finland
 13. Paragon, Hellas
 14. Austrian Institute of Technologies, Østerrike
 15. QUE technologies, Hellas
I konteksten av kontinuerlig økende distribuert fornybar energi, krever nettoperatører mer fleksibilitet fra strømnettet for å balansere økningen av periodisk fornybar energiproduksjon.

SENDER plasserer konsumentene i kjernen av energisystemet og således i sentrum for utviklingen av Demand Response (etterspørselsrespons)-tjenester. De vil tillate bruk av fleksibilitet i distribusjonsnettet, som vil forbedre frekvensstabilitet og flaskehalshåndtering.

Prosjektets overordnede mål er å utvikle og teste neste generasjons energitjenesteapplikasjoner for etterspørselsrespons, men også hjemmeautomasjon. Dette inkluderer å engasjere konsumenter/prosumenter direkte i en samskapingsprosess med andre aktører fra energibransjen. Ideelle løsninger for ulike sluttbruker-målgrupper vil leveres basert på anvendelsen av samfunnsmessige og psykologiske kriterier.

SENDER bygger på resultatene fra flere fullførte Horisont 2020-prosjekter og skaper en sterk kobling til pågående prosjekter. Videre sikter SENDER mot høy grad av overførbarhet ved å utvikle digitale tvilling-teknologier av konsumentene basert på innsikt og erfaringer fra tre piloter i Østerrike, Finland og Spania.

Prosjektnettside:

Ikke laget.

.

EU-program:

EU Horizon 2020

.

Relaterte prosjekter:

E-LAND Horizon 2020

Interconnect Horizon 2020

CoordiNet Horizon 2020

INTERFACE Horizon 2020

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.