Workshopserie med RESOLVD Norway:
Om utfordringer og barrierer i lavspentnettet

Velkommen til en serie på tre workshops for å diskutere mulige løsninger.
Alle workshopene er GRATIS. 

Smart Innovation Norway har deltatt i EU-prosjektet RESOLVD som ble avsluttet i år. Formålet med prosjektet var å forbedre effektiviteten og kapasiteten til det lavspente distribusjonsnettet. Målet er et mer fleksibelt distribusjonsnett, som i første rekke styrker nettselskapene – som til syvende og sist skal komme innbyggerne til gode.

RESOLVD er et samarbeid mellom totalt sju forskningsinstanser rundt om i Europa, og spanske Universitat de Girona er koordinator. Smart Innovation Norway har hatt ansvar for cirka 20 prosent og ledet forskningsarbeidet med nye forretningsmodeller, standardisering og prosjektutnyttelse.

Resultatene fra dette arbeidet presenteres nå gjennom en serie på tre workshops rundt temaer relatert til nettselskapers utfordringer og lavspentnett (LV):

  1. Digitalisering av lavspentnettet: Bedre overvåking og observerbarhet
  2. Nye instrumenter for å utnytte fleksibiliteten fra distribuert batterilagring
  3. Aktive og intelligente nettverksstyringssystemer

Målet med workshopene er å gi norske nettselskaper og andre energisektoraktører høyaktuell kunnskap og et diskusjonsforum for utvikling av nye samarbeid og aktiviteter, samt muligheter i Horisont Europa-finansieringen.

Workshopene er tospråklige (norsk og engelsk) og arrangeres digitalt i Zoom.

Workshopserien har fått støtte fra Norges forskningsråd gjennom FORSTERK-programmet og er organisert som en del av prosjektet 309899 Renewable penetration levered by Efficient Low Voltage Distribution grids in Norway.

Workshop 3 – Avanserte beslutningsstøtteverktøy

16. juni 2021, 09:00-11:00

Den tredje workshopen organiseres 16. juni og fokuserer på utfordringer knyttet til avanserte verktøy for beslutningsstøtte i lavspentnettet. Vi ser spesifikt på hvordan avanserte verktøy for beslutningstøtte kan skape verdi for nettselskaper. Fra RESOLVD-prosjektet vil vi introdusere nye algoritmer som gjennom en nettjeneste gir forbedret energiovervåking og planleggingsfunksjoner:

RESOLVD LV DECISION SUPPORT TOOLKIT (LVD-DST): En pakke med webtjenester som forbedrer energiovervåking og planlegging.

For mer informasjon, kontakt olav.skonnord@smartinnovationnorway.com eller sanket.puranik@smartinnovationnorway.com.

Bli med oss i to timer for å høre de siste nyhetene fra forsknings- og løsningsleverandører, samt for å delta i diskusjon om nåværende og fremtidige utfordringer nettselskaper står overfor.

Agenda:

09.00-09.10 Introduksjon til workshopen (Bryan Pellerin/Olav Henrik Skonnord, Smart Innovation Norway)

09.10-9.35 RESOLVDs tilnærming – Beslutningsstøtteverktøy (Joaquim Melendez, University of Girona) [25 min]

09.35-10.00 Avanserte beslutningsstøtteverktøy for nettselskaper i Norge – utfordringer og barrierer (Brede Børhaug, Kongsberg Digital) [25 min]

10.00-10.05 Pause

10.05-10.55 Intelligente løsninger tilgjengelig på markedet

  • Smart Data som fundament for intelligent nettdrift (Thorsten Heller & Michael Soukup, Greenbird) [25 min]
  • eSmart Systems’ tilnærming (Christian Thun Eriksen, eSmart Systems) [25 min]

10.55-11.00 Åpen diskusjon og avslutning (Bryan Pellerin/Olav Henrik Skonnord, Smart Innovation Norway)

Workshop 1 – Digitalisering av lavspentnettet: Bedre overvåking og observerbarhet
(FULLFØRT)

2. juni 2021, 09:00-11:00

I løpet av den første workshopen vil vi fokusere på nye verktøy for effektmåling og databehandling som gjør det mulig for nettselskaper å nøye overvåke spenningsavvik, strømkvalitet, overbelastning / flaskehalser og oppdage nettverksfeil. Disse verktøyene består av sensorer, phasor measurement units (PMU) og middleware som ble utviklet av partnere i RESOLVD-prosjektet. Løsningene som presenteres på den første workshopen inkluderer:

PHASOR MEASUREMENT UNIT (PMU) & EDGE COMPUTING: En overvåkningsløsning som gir økt observerbarhet for lavspentnettet og er tilrettelagt for edge computing.

SMART GATEWAY: Gatewayen måler spenningskvaliteten i bygg eller ladeområder og kommuniserer til tredjepart.

ENTERPRISE SERVICE BUS (ESB) AND DATA MANAGEMENT PLATFORM: Middleware som muliggjør interaksjon mellom ulike programvare applikasjoner som er relevante for nettselskapene. Middlewaren styrer også datautveksling, analyse og visualisering.

For mer informasjon, kontakt olav.skonnord@smartinnovationnorway.com eller sanket.puranik@smartinnovationnorway.com.

Bli med oss i to timer for å høre de siste nyhetene fra forsknings- og løsningsleverandører, samt for å delta i diskusjon om nåværende og fremtidige utfordringer nettselskapene står overfor.

Agenda:

09.00-09.10 Introduksjon til workshopen (Heidi Tuiskula og Sanket Puranik, Smart Innovation Norway)

09.10-09.30 Observerbarhet i lavspentnettet i Norge – utfordringer og barrierer (Christopher Wiig, DNV)

09.30-09.50 Digitalisering av lavspentnettet i Norge – utfordringer og barrierer (Hans Brandtun, REN)

09.50-09.55 Pause

09.55-10.25 Hvordan løse utfordringene (teknologi fra RESOLVD)

  • PMU, edge computing og smart gateway (Comsensus) [15 min]
  • ESB og DATA MANAGEMENT PLATFORM (Intracom telecom) [15 min]

10.25-10.55 Anvendbarhet i din virksomhet – interaktive økter i mindre grupper (ledet av Smart Innovation Norway)

10.55-11.00 Oppsummering (Heidi Tuiskula, Smart Innovation Norway)

Workshop 2 – Hvordan utnytte fleksibilitet fra distribuert batterilagring (FULLFØRT)

10. juni 2021, 09:00-11:00

Den andre workshopen organiseres10. juni og fokuserer på utfordringer knyttet til batterier i lavspentnettet. Vi ser spesifikt på hvordan batterier i lavspentnettet kan skape verdi for nettselskaper. Vi vil også introdusere kraftelektronikk utviklet i RESOLVD-prosjektet. Kraftelektronikken er i stand til å legge til rette for flere ulike typer batterikjemi:

POWER ELECTRONICS DEVICE (PED): PED-løsning som integrerer flere batterityper og dynamisk styrer effekt og energi .

For mer informasjon, kontakt olav.skonnord@smartinnovationnorway.com eller sanket.puranik@smartinnovationnorway.com.

Bli med oss i to timer for å høre de siste nyhetene fra forsknings- og løsningsleverandører, samt for å diskutere aktuelle og fremtidige utfordringer nettselskapene står overfor.

Agenda:

09.00-09.10 Introduksjon til workshopen (Sanket Puranik, Smart Innovation Norway)

09.10-09.30 Fleksibilitetstjenester fra batterier – muligheter og utfordringer (Stig Ødegaard Ottesen, Smart Innovation Norway)

09.30-10.35 Hvordan løse utfordringene

  • Kraftelektroniske enheter, hybridlagring og brukte batterier (Francisco Díaz González, UPC CITCEA) [30 min]
  • Pause [5 min]
  • Yteevne og erfaringer fra energilagring som nettstøtte – (Ole Jakob Sørdalen, Pixii) [30 min]

10.35-10.55 Anvendbarhet i din virksomhet – interaktiv økt (ledet av Smart Innovation Norway)

10.55-11.00 Oppsummering (Sanket Puranik, Smart Innovation Norway)