KLINK 2020: 
Bli med på ett av høstens mest lærerike program!

Smart Innovation Norway samler medlemmer fra klyngene og inkubatoren til erfaringsutveksling og matchmaking. Store bedrifter og oppstartselskaper hjelper hverandre på direkten.
HVA?

Program for erfaringsutveksling og matchmaking, som består av tre samlinger og en studietur.

NÅR?

Høsten 2020

HVOR?

Simulatorsenteret på Remmen Kunnskapspark i Halden.
Alle samlingene streames.

SPØRSMÅL?

Kontakt forretningsutvikler Inge Michael Bilet

KLINK står for KLynge-INKubatorsamarbeid og er et opplæringsprogram hvor næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI vil jobbe sammen med Smart Innovation Norways inkubator.

Programmet fokuserer på hvordan deltakerne kan benytte MIT REAP/Penta Helix-modellen som pådriver for verdiskaping og innovasjonssamarbeid, hvordan deltakerne kan lære fra hverandre og hvordan tilegne seg relevant kompetanse, metodikk og erfaring i å kommersialisere teknologi.

Kurset er i stor grad erfaringsbasert og fokuserer på utvalgte og relevante problemstillinger knyttet til innovasjonsarbeid, og spesielt samarbeid mellom etablert næringsliv og innovasjonsdrevne vekstbedrifter.

Opplæringen vil bestå av fire samlinger, hvorav tre er spesielt relevante for etablerte bedrifter, samt en studiereise til innovasjonsmiljøet i Silicon Valley. Det er mulig å melde seg på enkelte av samlingene, men man vil få fullt utbytte ved å melde seg på alle.

Opplæringsprogrammet er finansiert av Innovasjon Norge og er GRATIS for medlemmer av klyngen og inkubatoren.

MERK! Programmet i Silicon Valley er gratis, men deltakerne må dekke reise og opphold selv.

For etablerte bedrifter

Har din organisasjon behov for å lære mer om hvordan man kan arbeide med innovasjon for å oppnå vekst? I en hverdag hvor daglig drift får mye fokus kan det være krevende å se og gripe mulighetene som ligger i horisonten, og dette ønsker vi å hjelpe dere med!

Vi hjelper ledere i SMB-er som arbeider med produktifisering, strategi, innovasjon og/eller marked med å oppnå økt konkurransekraft for sin virksomhet. Dette gjør vi ved å tilby et skreddersydd program der du lærer å balansere effektivisering og nyskapning.


Hva får du?

 • Faglig kompetanse om de nyeste metodene for corporate entrepeneurship og innovasjon
 • Inspirasjonsforedrag og læring fra noen av de beste oppstartsbedriftene i Norge
 • Lære hvordan andre innen din bransje arbeider med innovasjon
 • Hvordan bygge en organisasjonskultur som ivaretar innovasjon
 • Konkrete verktøy for å håndtere forbedring og innovasjon
 • Innsikt i hvordan arbeide med bærekraftige forretningsmodeller
For startups/gründere

Har du en startup og ønsker å lære mer om hvordan du skalerer virksomheten? I en hverdag med mange muligheter, kan det være krevende å vite hva man skal fokusere på, og hvilke aktiviteter som bør ligge til grunn for skalering. Dette ønsker vi å hjelpe dere med!

Vi hjelper deg som har et selskap i oppstarts -og skaleringsfasen med å utvikle nødvendig kunnskap og kompetanse som ligger til grunn for innovasjonsbasert vekst. Dette gjør vi ved at vi tilbyr et skreddersydd program der du lærer å balansere effektivisering og nyskapning.


Hva får du?

 • Økt innovasjonskraft gjennom tilført kompetanse fra etablert næringsliv
 • Økt sannsynlighet for å lykkes med innovasjon
 • Kunnskap for å lykkes med kommersialisering og finansiering av produkter
 • Faglig kompetanse om de nyeste metodene for innen entrepeneurship og innovasjon
 • Læring fra etablerte selskaper i Norge
 • Lære hvordan andre innen din bransje arbeider med innovasjon
 • Konkrete verktøy for å håndtere forbedring og innovasjon
 • Innsikt i hvordan arbeide med bærekraftige forretningsmodeller
Samling #1

Tirsdag 25. august 2020

Tema: Turning Tables

Bli med når gründerselskaper og etablerte bedrifter hjelper hverandre på direkten. En engasjerende samling der problemstillinger løftes opp til diskusjon. Både du og et eget panel ønskes velkommen til å gi råd.

Samling #2

Tirsdag 8. september 2020

Tema: Metoder og verktøy for å lykkes med innovasjon

Få med deg best practice fra innovative selskaper og gode caser, mens du fyller på med kompetanse om de nyeste metodene for corporate entrepeneurship og bærekraftig innovasjon.

Samling #3

Fredag 30. oktober 2020

Tema: Hvordan norske bedrifter kan lykkes i Silicon Valley

Gode caser fra norske bedrifter som har lykkes og hør dem fortelle hva de har lært på veien. Hvordan forbereder man seg før man tar med seg et businesscase til Silicon Valley og hvordan sikre optimalt utbytte av ressursene man investerer?

Samling #4

Uke 50, 2020

Studietur til Silicon Valley / Berlin / London

Turen har fokus på hvordan kommersialisere teknologi ved bruk av Penta Helix-modellen, i teori og i praksis. Studieturen vil basere seg på akademisk og erfaringsbasert kunnskap fra miljøet San Francisco Bay Area. I programmet vil deltakerne bli eksponert for en ulike innovasjonsmiljøer, og det vil bli lagt særlig vekt på å lære fra aktører som jobber systematisk med å kommersialisere ny teknologi og forskning ved å koble startups og etablert næringsliv (to viktige elementer i Penta Helix).

MERK! Programmet i Silicon Valley er gratis, men deltakerne må dekke reise og opphold selv.