SAMARBEIDER: Som del av det nye samarbeidsprosjektet til Smart Innovation Norway og ProtoMore, skal førstnevnte holde såkalte Innovasjonsdager for klyngemedlemmer én gang i måneden. Fra venstre: Jon-Vidar Knold (Smart Innovation Norway), Finn Amundsen (ProtoMore), Sjur Vindal (ProtoMore), Victoria Næss Jensen (Smart Innovation Norway), Trine Wildt Andersen (Smart Innovation Norway) og Arne Larsen (ProtoMore). (Foto: Mari Kristine Buckholm)

Smart Innovation Norway og ProtoMore er vertskap for hver sin næringsklynge. Gjennom prosjektet «Gründerskap i klyngene» skal de styrke sitt samarbeid – og lære av hverandre.

Av Mari Kristine Buckholm, 31. august 2017

– Hensikten er å skape helt nye bedrifter

– Dette skal bidra til næringsutvikling i klyngen. Vårt ønske er å bli kjent med og adoptere deres måte å involvere bedrifter på, som får fram de gode ideene og skaper nye arbeidsplasser. Der har vi mye å lære av iKuben. Vi har gjort det på vår måte tidligere, men gjennom partnerskapet får vi tilgang til en enda bedre metode, sier Jon-Vidar Knold, leder for NCE Smart Energy Markets og Smart Inkubator hos Smart Innovation Norway.

Nå er det nemlig klart at Innovasjon Norge har innvilget midler til prosjektet «Gründerskap i klyngene – Implementering av metodeverk for systematisering av arbeidet med gründerskap», som er et samarbeid mellom næringsklyngene iKuben i Molde og NCE Smart Energy Markets i Halden, ledet av henholdsvis ProtoMore og Smart Innovation Norway.

.

Må tenke nytt

– iKuben, med ProtoMore i spissen, har solid erfaring innen såkalt Human Centered Design og Industrial Prototyping. Dette ønsker vi å lære mer om, slik at vi kan utvikle inkubatortilbudet vårt og profesjonalisere innovasjonsprosessene våre, forteller Trine Wildt Andersen, rådgiver innen Brukerinvolvering og Design Thinking hos Smart Innovation Norway.

iKuben er en tverr-industriell klynge bestående av internasjonalt orienterte industri- og teknologibedrifter. Gjennom et nylig avsluttet pilotprosjekt, har ProtoMore utviklet et knoppskytingsmetodeverk som systematiserer arbeidet med gründerskap i klynger. Metodeverket anvendes allerede i deres Innovasjonslab.

– Formålet er å få fram sovende ideer som ellers ikke ville kommet fram. Vi har sett en del gode eksempler på at det gir effekt for næringslivet å tenke nytt, røper Finn Amundsen, daglig leder i ProtoMore, Arne Larsen, prosjektleder iKuben, og Sjur Vindal, forretningsutvikler i ProtoMore.

.

Høyeste prioritet

Smart Innovation Norway har gjennom årene posisjonert seg med stort fokus på Big Data Analytics og digitale teknologier i utviklingen av bærekraftige forretningsmodeller. De siste årene har selskapet også økt fokuset på designtenking og brukersentrert innovasjon.

Det er nå av høy prioritet å jobbe fram spin-offs og start-ups gjennom Smart Inkubator-avdelingen. Nettopp dette er bakgrunnen for prosjektet og samarbeidet med iKuben.

– Hensikten er å skape nye knoppskytinger og bedrifter. Resultatene og erfaringene fra piloten skal spres, og det er dette Smart Innovation Norway og klyngen ønsker å få utbytte av, forklarer Wildt Andersen. Hun utdyper:

– ProtoMores metodeverk kan anvendes både i kommersialiseringsprosesser for gründere og i utviklingsprosesser i allerede etablerte selskaper.

Vil inspirere

Nå er representantene for begge næringsklyngene spente på å komme i gang med prosjektet.

– Vi har opparbeidet oss solid kompetanse i løpet av mange år på hva som fungerer og ikke fungerer, når det gjelder å utfordre og utvikle bedrifter, få dem til å endre seg og tenke nytt. Den kompetansen ønsker vi gjennom dette prosjektet å overføre til Smart Innovation Norway og NCE Smart Energy Market, sier Amundsen.

Det skal foregå gjennom omkring ti workshops i løpet av ett år, med oppstart i høst.

– Workshopene kalles Innovasjonsdagen og vil bli arrangert den første tirsdagen i hver måned – for alle klyngemedlemmer og gründere i NCE Smart Energy Markets. Den første går av stabelen 3. oktober. Workshopene kal legges opp etter det nye metodeverket, forteller Wildt Andersen.

.

Utfordrer bedriftene

iKubens metodeverk har stort fokus på digitale, bærekraftige forretningsmodeller. I tillegg står involvering og tverrfaglig samarbeid sentralt.

Det innebærer blant annet at bedrifter som tar del i prosjektet, og som skal gjennom et kommersialiserings- eller utviklingsforløp, får med seg eksterne aktører i prosessen. For eksempel leverandører, interessenter og brukere.

– Dette er nettopp for å utfordre den problemstillingen eller muligheten bedriften står overfor, avslutter Wildt Andersen.

Prosjektet skal

  • Øke antall knoppskytingsideer som fanges opp og utvikles i Smart Inkubator.
  • Øke tverrfaglig samarbeid mellom etablerte bedrifter og gründere.
  • Øke fokus på brukerperspektivet, involvering av interessenter og prototyping i tidlig fase.
  • Sikre økt kvalitet i klyngens tilbud til etablerte bedrifter og gründere.
  • Sikre optimalt fokus på utvikling av framtidens bærekraftige forretningsmodeller for etablerte bedrifter og gründere gjennom helhetlig perspektiv innen forretningsutvikling, digital teknologi og brukerfokus.

Skal inspirere både gründere og etablerte: