Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon gjennom digitalisering

i samarbeid med NMBU og Digital Norway

I dette videreutdanningstilbudet vil du lære hvordan man kan benytte forretningsmodellinnovasjon og digitalisering for å takle fremtidens bærekraftutfordringer. I løpet av kurset vil det fokuseres på hvordan forretningsmodellinnovasjon og digitalisering kan bidra til nye og disruptive løsninger som vil utgjøre en forskjell og skape konkurransekraft. Kursdeltakerne skal jobbe i team og bruke kreativ innovasjonsmetodikk som tankesett og tilnærming for å utvikle nye løsninger som vil endre hvordan vi arbeider med innovasjon i et bærekraftperspektiv.

Teamene vil få tildelt studentmentor fra NMBUs masterprogram i entreprenørskap og innovasjon. Kurset gir deltakerne en verktøykasse med teknikker som bidrar til å skape dyp innsikt, evne til problemdefinisjon og åpning for alternative løsninger rundt bærekraftutfordringer. I stedet for å gå etter den første og beste løsningen, oppmuntrer metodikken til forståelse av komplekse problemer og iterasjoner for testing og læring. Kurset vil bruke utvalgt og aktuell litteratur om bærekraft, bærekraftige forretningsmodeller og innovasjonsmetodikk i tillegg til podkaster som presenterer aktuelle case og med tilhørende verktøy som fremmer en digital læringsreise.

Videreutdanningstilbudet vil bestå av fem moduler hvor deltakerne skal få ulike verktøy. Hver modul vil bestå av aktuelle artikler, digitale læringsressurser og verktøy og en digital og/eller fysisk samling. Mellom hver modul er det hjemmearbeid. Det skal leveres to prosjektoppgaver som skal presenteres på samlingene.

Modulene er som følger:

  • Bærekraftige forretningsmodeller
  • Bærekraftproblemer fra brukerperspektivet – utforskning og innsiktsarbeid
  • Brukersentrert problemstillinger – forstå og definere
  • Bærekraftige løsninger – utvikle ideer og konsepter
  • Prototyping bærekraftige løsninger og utvikling av bærekraftig forretningsmodell

De som kun ønsker å ta fem studiepoeng, vil følge modulene og gjøre det obligatoriske arbeidet for hver modul. Denne studieenheten avsluttes med en flervalgsoppgave. Deltakere som ønsker å ta 10 studiepoeng vil i tillegg levere prosjektoppgavene og presentere disse i plenum.

Oppmeldingsfrist: TBA

HVA:

Videreutdanning innen bærekraftig forretningsmodellinnovasjon gjennom digitalisering

NÅR:

2021

HVOR:

NMBU

SPØRSMÅL?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman

Meld din interesse ved å fylle inn skjemaet under: