Tilbud om gratis etterutdanning i Digital Innovasjon

Jobber du og din virksomhet med å utvikle nye digitale tjenester og produkter, men har behov for kompetanse og ferdigheter for å oppnå suksess? Oppleves det som krevende å arbeide med datadrevet innovasjon, og trenger dere økt kunnskap om hvordan slike prosesser bør drives?

*Tilbudet gjelder for personer som er ansatt i virksomheter som er medlemmer av Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets.

Etter- og videreutdanning innen digital innovasjon

I samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo og DigitalNorway tilbyr vi våre medlemmer to studiepoenggivende kurs innen digitalisering, teknologi og innovasjon. Kursene er gratis for medlemmer i Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets. Dette er en unik mulighet til å investere i svært relevant og formell kompetanse som vil kunne bidra til å gjøre din virksomhet mer rustet til å arbeide med datadrevne innovasjonsprosesser.

Opplæringsløpene vil gjennomføres våren 2021, og det er mulig å delta på begge kursene. Det vil legges opp til samlinger i Osloområdet. Det vil være krav til formell kompetanse ved opptak til studiet, i form av generell studiekompetanse og minimum to års erfaring fra relevant arbeid.

Kurs 1: Digitaliseringsteknologi og prosessinnovasjon (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet bruke nye digitaliseringsteknologier som Internet of things (IoT) og Robot Process Automation (RPA) for å innovere? Emnet gir en grunnleggende innføring i prosesstenking og bruk av ulike digitale teknologier med et spesielt fokus på hvordan disse kan utnyttes for prosess- og tjenesteinnovasjon. Vi tar også opp tema som kontinuerlig utvikling med agile metoder, DevOps samt arkitekturer for applikasjonsutvikling.

Samlinger 27.-28. mai og 11. juni

*Kurset passer for deg som er IT-rådgiver, prosjektleder, utvikler, eller på annen måte har IT-ansvar.

Kurs 2: Digital innovasjon (5 studiepoeng)

Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter?

Emnet gir en innsikt og oversikt over forskning innen digital innovasjon: Digital forretningsstrategi, forretningsmodellinnovasjon (fra produktbasert til ytelsesbasert), digital transformasjon, bruk av teknologi for faktabaserte beslutninger og fra kalenderbaserte til behovsbaserte tjenester, digitaliserings- og tjenestefiseringsprosesser og produkt-tjeneste-systemer.

Samlinger 26.-27. august og 10. september

*Kurset passer for deg som er leder, mellomleder, forretningsutvikler eller på annen måte har innovasjonsansvar.

Har du spørsmål?

Kontakt Marianne Bjerkman på

NB! Det er prinsippet om «førstemann til mølla» som gjelder. Vi vil komme tilbake med informasjon om samlingene blir fysiske eller digitale.