Fra data til innsikt – verdiskaping for det grønne skiftet:
Mikrokurs

i samarbeid med UiO og Digital Norway

Tilbudet vil til sammen gi 20 studiepoeng, og bygges opp gjennom valg fra en mikroemneportefølje, hvert med et omfang på 2 studiepoeng. Emnene bør tas i gitte sekvenser, men kan også tas enkeltvis. Emnene vil være tilgjengelige i perioden høst 2021 til sommer 2022. Målgruppen er bred og omfatter alt fra utviklere til ledere, og skal gi personer i næringslivet økt kompetanse til å utnytte sine dataressurser bedre.

Podcast-caser og praktiske verktøy vil inngå som en del av mikrokursene, slik at den totale læringsreisen av mikrocasene bygger på en kombinasjon av individuell kompetanseutvikling, ferdighetstrening, og inspirerende caser fra norsk arbeids- og næringsliv for diskusjon og refleksjon.

Eksempler på mikroemner som vil tilbys:

 • Fra data til innsikt (oversiktsemne)
 • Kunsten å forstå data (oversiktsemne)
 • Digitale ressurser, bærekraft og ledelse (oversiktsemne)
 • Matematikk (grunnemne)
 • Statistikk (grunnemne)
 • Algoritmer og datastrukturer (grunnemne)
 • Semantiske teknologier (kjerneemne)
 • Maskinlæring og bildeanalyse (kjerneemne)
 • Maskinlæring og statistiske metoder (kjerneemne)
 • Data-dreven simulering (kjerneemne)
 • Kunstig intelligens (kjerneemne)
 • Prosjektoppgave (prosjektemne)
HVA:

En rekke mikrokurs med tematikker relevant for verdiskaping av data for det grønne skiftet

NÅR:

Høst 2021 – sommer 2022

HVOR:

Universitet i Oslo

SPØRSMÅL?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman

Meld din interesse ved å fylle inn skjemaet under: