Teknologiforståelse og digital transformasjon og ledelse

Hva betyr digitalisering for din organisasjon? Hvordan kan digitale teknologier bidra til å løse problemer og realisere muligheter? Dette emnet gir studentene kunnskapen og virkemidlene til å gjennomføre digitale endringsprosesser i en virksomhet.

Kurset gjennomføres høsten 2021, og tilbudet er gratis* for partnere i Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets

School of Management ved OsloMet tilbyr i samarbeid med Digital Norway og Smart Innovation Norway dette praksisorienterte emnet som innebærer at:

  • vi støtter deg med å analysere, utvikle og gjennomføre det digitale endringsprosjektet ditt
  • vi gir deg ledende kunnskap i digital strategisk tenkning
  • vi gir deg arenaer for å diskutere utfordringene dine med andre som er i samme situasjon
  • du møter ledende eksperter og praktikere knyttet til digitalisering, ledelse og strategi

Litt om undervisningopplegget:

  • Nettbasert undervisning
  • Diskusjon i grupper
  • Digitale seminarer med forskningsbasert undervisning og erfaringsutveksling
  • Veiledning og utvikling av ditt eget digitale prosjekt
  • Det digitale prosjektet som studentene har med seg inn vil være sentralt i studiet og eksamen

*semesteravgift påløper

HVA:

Videreutdanning innen teknologiforståelse og digital transformasjon og ledelse

NÅR:

Vår og høst 2021

HVOR:

OsloMet

SPØRSMÅL?

Kontakt Marianne Jansson Bjerkman