Kompetanse innen Big Data blir prekært for bedrifter som vil sikre og øke sitt konkurransefortrinn i markedet fremover.

Høgskolen i Østfold adresserer dette behovet, og tilbyr denne høsten et unikt studietilbud til deg som ønsker inngående kjennskap til analyse og behandling av store mengder data.

Samfunnet er og blir, i større grad digitalisert; flere av våre aktiviteter foregår på digitale arenaer. I følge IBM er 90% av tilgjengelig data i verden i dag skapt i løpet av de siste 2 årene. Det er som følge av den enorme mengden data at Big Data fester grepet og vurderes som en av de aller viktigste kompetansene en bedrift må ha for å kunne opprettholde og øke konkurransekraften i næringslivet de nærmeste årene.

Samtidig som mengden data øker i voldsom takt er det desto viktigere å kunne kategorisere, tilrettelegge eller kode data slik at det passer for dataanalyse. Studiet gir deg kunnskap om behandling og analyse av store mengder data. Innsikt fra big data vil kunne føre til bedre beslutninger, bedre konkurransekraft, optimering av drift, hindre og avdekke svindel og kapitalisering på helt nye forretningsområder.

Ingen bransjer, klynger eller bedrifter vil være upåvirket av utviklingen innenfor Big Data. De som evner å bygge opp kompetanse, systemer og aktiv bruk av Big Data i egen forretningsvirksomhet raskt nok vil kunne hente ut store konkurransefortrinn.

Les mer om Big Data-studiet

Søknadsfrist 15. mai!

Viktig studium i Big Data