Store prosjektmuligheter – Innovasjonsrammen 2016

Interessert?
Kontakt oss for videre dialog:

Espen Evensen

Tlf.: 907 55 733

ene@ncesmart.com

NCE Smart Innovation kan få opptil 2,5 million kroner å fordele til prosjekter der klyngemedlemmer sitter i førersetet.

I Innovasjonsrammen for 2016 legger Innovasjon Norge spesielt vekt på Grønne prosjekter, disruptiv innovasjon og knoppskyting/spin-off fra eksisterende virksomhet. For å komme i posisjon må man være minst to partnere hvorav én må være medlem av klyngen. Det gis støtte både til egeninnsats, anskaffelser og fremmedtjenester. Støttesatsen varierer.

Du finner mer informasjon om regler og betingelser rundt Innovajonsrammen 2016 i vedlegget under.