FORNØYD TRIO: IPCOs tekniske sjef Torbjørn Faller (fra venstre), daglig leder Ole Jakob Ottestad og styreleder Tor Frydenberg. (Foto: Smart Innovation Norway)

NCE Smart Energy Markets’ klyngepartner, IPCO, skal utvikle og drifte en ny demo-plattform for taletjenester til Konica Minoltas globale løsning Workplace Hub.

Av Mette Magnussen, 7. august 2017

Halden-bedrift signerer viktig kontrakt med Konica Minolta

Klyngesuksess

IPCO er en del av den stadig voksende næringsklyngen NCE Smart Energy Markets, som ledes av forskning- og innovasjonsselskapet Smart Innovation Norway. I klyngen jobbes det aktivt med anvendelse av ny digital teknologi for å skape bærekraftig næringsvekst i og utenfor klyngen.

– Det er svært gledelig å se at en av våre klyngepartnere lykkes med å lande sentrale samarbeidsavtaler med store, globale aktører som Konica Minolta, sier administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Ole Gabrielsen.

IPCO har nytt godt av bistanden fra NCE Smart Energy Markets siden de startet opp som inkubatorselskap i 2011. I fjor klarte de i tillegg, med god hjelp fra klyngen, å lande et viktig EU-prosjekt innen telekommunikasjon. Dette har lagt mye av grunnlaget for satsningen på den internasjonale arenaen, og avtalen med Konica Minolta er langt fra den siste fjæren i hatten for Halden-selskapet.

Lykkes internasjonalt

IPCO har akkurat inngått et sentralt samarbeid med en av Sør-Afrikas største matvarekjeder, hvor de allerede i september skal ut med en storskala pilot for å teste sine telekom-løsninger mot 200 000 kunder.

– Satsningen i Sør-Afrika, samt den nye kontrakten med Konica Minolta, viser hvordan IPCO lykkes med å etablere en tidlig posisjon i et internasjonalt marked fremfor å tenke kun regionalt eller nasjonalt. De er det vi i inkubatoren betegner som «Born Global». Vi ser at det er få andre små bedrifter som makter å gjøre akkurat dette, så det blir veldig spennende å følge de på veien videre, avslutter Ole Gabrielsen.

Kontrakten er en viktig milepæl for tech-selskapet, som har klart å etablere seg internasjonalt ved å tilby nye, innovative telekom-løsninger.

I kontrakten skal IPCO levere taletjenester til Konica Minoltas Workplace Hub, som er et av verdens mest brukte og fleksible kundeplattformer. Wokplace Hub representerer på mange måter den neste fasen av Konica Minoltas lange historie innen innovasjon, hvor formålet er å forenkle bruk og drift av IT i en virksomhet.

Bruk av sanntidsdata og ny teknologi gir gevinster til kundene i form av reduserte utgifter og mer effektive forretningsprosesser.

Digital transformasjon

IPCOs taletjenester kan enkelt integreres i Workplace Hub, og er en av årsakene til at Konica Minolta har valgt å samarbeide med selskapet. De nye tjenestene vil blant annet muliggjøre taleanrop, telekonferanser, automatisert sentralbord, talepost og andre teletjenester som sammen skal bedre den totale kommunikasjonsopplevelsen.

– Vi ser frem imot å starte samarbeidet med Konica Minolta rundt utviklingen av den nye demoplattformen, sier Ole Jakob Ottestad, administrerende direktør i IPCO.

– Konica Minolta er midt i en stor digital transformasjon, og optimaliserer nå arbeidsprosesser til bedrifter verden over. Vi er svært fornøyde med at de ønsker å teste ut våre tjenester, og at IPCO kan være en del av den store digitale transformasjonen de gjør seg til driver av, fortsetter Ottestad.