FÅR EKSTRA MIDLER: Takket være regjeringens avgjørelse om å tildele midler til 250 nye studieplasser innenfor IKT i Norge, kan Høgskolen i Østfold ta inn 15 ekstra IT-studenter til høsten. Det lover godt for kompetansehevingen i regionen.

Regjeringen deler ut midler til totalt 250 nye IKT-studieplasser til høgskoler og universiteter rundt om i landet. 15 av disse går til Høgskolen i Østfold.

Av Mari Kristine Buckholm, 6. juli 2017

– Et kjempeløft for digitaliseringen av regionen

– Det er et stort behov for økt kunnskap og kompetanse i IKT på alle områder i samfunnet framover. Derfor har regjeringen sammen med Venstre og KrF bestemt at vi skal oppskalere antall studieplasser innen IKT raskt, uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet tidligere denne uka.

.

Grunn til å juble

Den ferske nyheten gleder dekan ved avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i Østfold (HiØ), Harald Holone.

– Dette gir oss et kjempeløft! For det første er det en flott annerkjennelse av vår IT-utdanning. At vi får 15 av totalt 250 plasser i landet, når vi ser hva andre høgskoler på vår størrelse har fått, betyr at vi er ansett som et viktig IKT-miljø i Norge, påpeker Holone.

Vedtaket innebærer at HiØ får 15 helt nye studieplasser på IT-utdanningen allerede til høsten. Det er fireårige IKT-studieplasser som blir finansiert, og fordi det blir fire kull, innebærer dette en finansiering av totalt 60 plasser.

.

Rekordhøye søkertall

– I praksis betyr det at vi kan ta inn flere studenter på to av studieprogrammene våre. Det gjelder foreløpig bachelor i dataingeniørfag og masterutdanningen vår, som i år hadde rekordsøkertall, forteller dekanen.

Han legger til:

– Denne våren hadde vi flere søkere enn noen gang til IT-programmene våre. Det følger en trend vi har hatt de siste årene. I år er det masterstudiet som peker seg ut som vinneren med 100 søkere, som er langt flere enn vi har hatt tidligere.

.

Utviklingen tas på alvor

Holone bemerker at den økende interessen for IT-studier viser at den teknologiske utviklingen og raske digitaliseringen av samfunnet blir tatt på alvor.

– Jeg tror at næringslivet i økende grad ønsker seg kandidater med en mastergrad, og det forklarer også det høye søkertallet. Derfor er disse ekstra studieplassene svært velkomne, sier han.

At HiØ kan ta inn flere studenter på IT-studiene sine, betyr i tillegg at IKT-kompetansen i regionen styrkes.

– At vi får flere plasser på dataingeniørfag er spesielt relevant for digitaliseringen av industrien i regionen, som for eksempel robotisering. Det betyr et helt konkret løft for den kompetansen som vi trenger for omstillingen Østfold er inne i, påpeker Holone.

Løfter hele regionen

Han legger til at flere plasser på masterutdanningen får konsekvenser for digitaliseringen av hele samfunnet.

– Ikke bare får vi flere høyt kvalifiserte arbeidstakere, men det betyr også at enda flere studenter kan gå inn og være ressurser i digitaliseringsprosjektene som pågår. Vi bruker masterstudentene våre aktivt i forskningen, i samarbeid med næringslivet, forklarer han.

Også administrerende direktør for Smart Innovation Norway, Ole Gabrielsen, applauderer tildelingen.

– Dette er viktig for oss også. Vi har snakket mye om hvor viktig det er å heve nivået på IT-kompetansen i Norge. Da kan vi med troverdighet si at dette er veldig bra, og at det hjelper å trykke på. Så må vi bare fortsette, understreker Gabrielsen med et smil.

Slik fordeler de nye studieplassene seg:

 • Universitetet i Agder – 15
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU) – 45
 • Universitetet i Oslo – 35
 • Universitetet i Bergen – 35
 • Universitetet i Tromsø – 15
 • Universitetet i Stavanger – 15
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) – 15
 • Høgskolen i Oslo og Akershus – 15
 • Høgskulen på Vestlandet – 15
 • Høgskolen i Sørøst-Norge – 15
 • Høgskolen i Østfold – 15
 • Høgskolen i Molde – 5
 • Norges Handelshøyskole – 5
 • Høgskolen i Innlandet – 5

15 nye studieplasser innenfor IKT ved HiØ: