Halvdagskurs i Big Data Executive: 2. oktober 2018
Eksisterer din virksomhet om fem år? Få aktører tar grep om sin digitale strategi og risikerer å bli utkonkurrert eller fullstendig eliminert. Halvdagskurset Big Data Executive gir deg innblikk i hvorfor Big Data blir essensielt for din virksomhet og hvorfor du må ta grep nå.

.

Den digitale utviklingen skjer i et volum, omfang og tempo som ingen er i stand til å ha full oversikt over. Nye teknologier og løsninger utfordrer etablerte industrier og bransjer. De bidrar til store omveltninger, og i noen tilfeller fullstendig kollaps av hele industrier og bransjer. Über, AriBnB og Spotify er alle basert på ny teknologi, og kan illustrere hva vi har i vente de nærmeste årene: Radikalt nye måter å løse eksisterende behov på, samtidig som det vil genereres nye produkter, tjenester og forretningsmodeller vi tidligere ikke har sett.

.

Lær av de beste

I samarbeid med Capgemini, Høgskolen i Østfold og iKuben arrangerer vi halvdagskurs i Big Data, hvor vi ser på hvordan kompetanse innen ny teknologi kan sikre økt konkurransekraft og gi markedsmessige fortrinn. I løpet av halvdagskurset får du et innblikk i digitale trender og hva big data er. Vi vil presentere konkrete caser fra selskaper og kommuner som har lykkes med å skape verdi ved å ta i bruk ny teknologi.

Formålet med kurset er å gi hver enkelt deltaker et presist innblikk i hvilke utfordringer og muligheter som kommer med ny teknologi, og hvorfor det er essensielt å sikre riktig kompetanse for å ruste organisasjonen for fremtiden. Kurset er ment som en forløper til 2+2 dagers kurset Big Data Analytics, som er tilpasset de som i dag jobber med digital analyse og som skal anvende ny teknologi i sitt videre arbeid.

.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle, men er spesielt rettet mot ledere, mellomledere eller andre beslutningstakere i bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Kurset er gratis for iKuben og NCE Smart-klyngepartnere.

NÅR:

2. oktober, kl. 11:45-16:10

HVOR:

Kart: Simulatorsenteret, Halden Innovation Park

HVORFOR:

Få innsikt i hvilke muligheter ny teknologi gir og hvorfor kompetanseheving innen Big Data kan sikre fremtidig drift og konkurransekraft.

PRIS:

Gratis for NCE Smart Energy Markets og iKubens klyngemedlemmer.

Ikke-medlemmer: 1500,- kr.

PROGRAM:

.

Halvdagskurs: Big Data Executive

Samarbeidspartnere: