Omstillingsmotor – Kompetanseprogram:

Konkurransekraft og vekst

.

Omstillingsmotor er en satsing fra Innovasjon Norge som retter seg mot små og mellomstore bedrifter. Satsningen skal bidra til økt vekst og konkurransekraft og ledes av Digital Norway, Smart Innovation Norway (Halden), iKuben (Molde) og Kongsberg Innovasjon

.

Satsningen er fordelt på to utviklingsløp

1. Konkurransekraft og vekst: To dagers tilpasset kompetanseløft for kvalifiserte bedrifter. Med støtte fra Innovasjon Norge.

2. Tilpasset program: Skreddersydd utviklingsprosjekt for bedrifter som ønsker å gjennomføre omstilling og fornying i egen virksomhet.

NÅR:

10. – 12. september 2019

Kurset starter kl 09:00 alle dager.

HVOR:

Simulatorsenteret, Remmen Kunnskapspark

PRIS:

GRATIS for NCE Smart Energy Markets’ partnere/klyngemedlemmer

Ordinærpris: 9 900  kr. eks mva

//

Hvem passer programmet for?

Konkurransekraft og vekst er et program for bedrifter som:

 • Er eller vil bli utsatt for global konkurranse
 • Har vilje og evne til å fornye seg
 • Er motiverte til å videreføre arbeidet gjennom et tilpasset program med en av ordningens partnere
Hva kan du forvente å få ut av programmet?

Etter gjennomført program skal bedriften din:

 • Fått bedre innsikt i digitale trender og internasjonal utvikling
 • Forstått mulighetene digitalisering fører med seg, og hvordan din bedrift kan utnytte de
 • Kommet opp med nye ideer, omvandlet dem til konkrete løsninger, og begynt å teste dem på kunder og potensielle partnere
 • Ha definert nye forretningsområder og strategiske veikart
Hva forventes av deg som deltaker

Konkurransekraft og Vekst er et kompetanseprogram hvor deltakerne jobber med konkrete problemstillinger fra egen virksomhet. Derfor må du må du være forberedt på følgende:

 • Å stille med minst to deltakere fra din bedrift, disse må ha roller innen strategi, utvikling og/eller innovasjon
 • Å bruke 8 timer på forberedelser i forkant av Samling 1
 • Deltakelse på to heldagssamlinger
 • Åtte timers etterarbeid og samhandling med andre deltakere. Merk at reisetid ikke er medregnet som egeninnsats.
Vi har digitalisering i strategien vår, og på programmet Konkurranse-kraft og vekst fikk vi god innsikt i hvordan vi bør jobbe for å nå målene våre. Nå jobber vi enda tettere med kunden for å skape den beste kundereisen, både internt og eksternt.

(Overhalla Hus)
Å være med i programmet koster bare 900 NOK i egenandel.

Noen forutsetninger:

 • Programmet gjennomføres for minimum 16 deltakere, med minst to representanter fra hver bedrift
 • Bedriftene stiller med totalt fire dagers egeninnsats for forberedelser, samlinger og mellomarbeid. Dette må kunne dokumenteres i en egenerklæring
 • For deltakere som er påmeldt men som av en eller annen grunn ikke kan delta, blir egenandelen 3900 NOK

Video : Klyngene som omstillingsmotor

Hva kan du IKKE forvente av programmet?

Etter gjennomført program vil du nok ikke være; ferdig med digitaliseringsprosessen, opplært i alle digitaliseringsverktøy, ekspert på digitale teknologier.