Markedsføringspakke – Omstillingsmotoren:

Digitalt kompetanseløft for norsk næringsliv

.

Sammen med Digital Norway, NCE Systems Engineering og iKuben, har Smart Innovation Norway fått tildelt et landsdekkende prosjekt fra Innovasjon Norge – som digital omstillingsmotor. For å nå ut til små og mellomstore bedrifter i Norge, har partnerne henvendt seg til næringsforeninger og nettverk for å styrke mobiliseringsarbeidet. Nedenfor finner dere markedsføringsmateriell som kan brukes for å presentere, kommunisere og markedsføre dette unike tilbudet. Materiell vil bli oppdatert fortløpende.
Om Omstillingsmotoren:

Leverandørene i programmet representerer Norges ledende operative miljøer innenfor aktuelle fagområder, og prosjektet skal bidra til å skape et attraktivt felles økosystem for næringsutvikling, samt styrke Norges internasjonale konkurransekraft. Hensikten er å gi små og mellomstore bedrifter innsikt i digitale trender og muligheter. Gjennom et digitalt kompetanseløft, skal de få kompetansen som kreves for å utvikle egen virksomhet.

I løpet av 2018 skal Omstillingsmotoren gi minst 220 bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse og verktøy som går på innovasjonsevne, bærekraft og nye teknologier. Dette skal bidra til raskere fornyelse og omstilling av produkter og tjenester, produksjonsmetoder og forretningsmodeller. Totalt i satsingen ligger over 20 MNOK.

.

.

.

.

.

.