Påmelding til  arbeidsgrupper

.

I 2019 vil klyngearbeidet bli fokusert i tre arbeidsgrupper: Smart energi, Smarte Byer & Samfunn og Ny teknologi/Digitalisering:
  1. Arbeidsgruppe innen Smart energi: Fokus er smarte bygg og fremtidens energimarked med nye brukerorienterte tjenester og hvordan nye forretningsmodeller vil kunne forme fremtidens energimarked
  2. Arbeidsgruppe innen Smarte Byer og Samfunn: Fokus er å dele kunnskap og diskuteres ideer for hvordan både byer og samfunn kan utvikle nye tjenester og produkter samt bedre samhandling mellom det offentlige og innbyggerne ved bruk av ny teknologi.
  3. Arbeidsgruppe innen Ny teknologi/Digitalisering: Fokus på å skape forståelse for teknologienes muligheter og betydning.

Hensikten med arbeidsgruppene er å aktivisere flere NCE-partnere til samarbeid med andre medlemmer, tilrettelegge for nettverking, samt å utvikle kompetanse gjennom deling. Samarbeidet kan også resultere i deltakelse i F&UI-prosjekter.

Meld interesse nedenfor: