Partnerkonferansen 2016

Politikerne snakker om et Norge «fra særstilling til omstilling», og peker på innovasjon og kunnskapsutveksling som drivkraften bak dette. Næringslivet trenger flere bein å stå på, og spesielt klynger trekkes frem som sentrale brikker for å kunne lykkes med dette. I NCE-klyngen har vi tidlig sett hvordan samarbeid og kunnskapsoverføring innad i nettverket gir grobunn for radikal og verdifull innovasjon på sluttbrukernes premisser. Partnerkonferansen er et viktig samlingspunkt for å skape nettopp dette.

På årets Partnerkonferanse for NCE Smart Energy Markets står omstilling, digitalisering og samhandling i fokus. Vi har samlet foredragsholdere fra blant annet Kongsberg Digital, Halogen, Aker Biomarine, Markedspartner, Lyse og Raufoss Kommune, som vil berøre temaer innen nye disruptive forretingsmodeller, veien til Horizon2020 og sluttbrukerinvolvering som suksessfaktor.

Bli med på årets partnerkonferanse for å utvide eget nettverk og bli bedre kjent med mulighetene som ligger i klyngen.

NÅR:

2.-3. november

.

HVOR:

Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, 1783 Halden

.

TEMA:

Omstilling, digitalisering og samhandling

.

SPEAKERS:

Kongsberg Digital, Lyse, Aker Maritim, Raufoss kommune, Halogen, Markedspartner, mm.

.

PRIS:

3500,- eks mva

Pris for middag: 875,- NOK

.

Meld deg på konferansen:

Program 2. – 3. november

Dag 1:
 • 09:00 – 09:30: Registering og mingling
 • 09:30 – 09:45: Velkommen – Benedicte Fasmer Waaler, styreleder, Smart Innovation Østfold
 • 09:45 – 10:05: Velkommen til nye NCE partnere – Jon Vidar Knold, partneransvarlig, Smart Innovation Østfold
 • 10:05 – 10:25: Horizon 2020 – Dieter Hirdes, Leder for Forskning og Innovasjon i Smart innovation Østfold og Gupta Udatha, Forsker /prosjektleder, Oslo Cancer Cluster og Smart Innovation Østfold
 • 10:25 – 10:40: Ny forretningsmodell kommersialiseres: Energibransjen endres for alltid – Terese Troy Prebensen, Fredrikstad Energi
10:40 – 11:00 PAUSE
 • 11:00 – 11:25: Veien til Horizon 2020 for en SMB klyngebedrift – Ole Jacob Ottestad, IPCO
 • 11:30 – 11:55: Hvilke muligheter ser Kongsberg i en mer digitalisert verden? – Andreas Jagtøyen, Kongsberg Digital
 • 12:00 – 12:25: Anvendelse av ny digital teknologi i salg og markedsføring – Stig Hammer, Markedspartner
12:30 – 13:15: LUNSJ
 • 13:15 – 13:35: Hvorfor lykkes prosjekter som involverer sluttbrukere? –  Lillian Olsen, Halogen og Trine Wildt Andersen, Smart Innoavtion Østfold
 • 13:40 – 14:15: Virtuell korttidspost – Martin Vik, Halden kommune, Elisabeth Karlsen, eSmart Systems og Harald Holone, Høgskolen i Østfold
 • 14:20 – 15:05: Digital innbyggerservice; eksempel fra København Kommune – Jakob Skov og Annika Holmegaard, Københavns Kommune
15:10 – 15:30: PAUSE
 • 15:30 – 15:50: Smart vann i Hvaler Kommune – Jan R Aspheim, Hvaler kommune
 • 15:55 – 16:40: Bærekraftige forretningsmodeller – Cilia Holmes Indal – Aker BioMarine
 • 16:45 – 17:00: Oppsummering dag 1 og avslutning – Ole Gabrielsen, Smart Innovation Østfold
19:00: MIDDAG: Fredriksten hotell
Dag 2:
 • 09:00 – 09:25: Velkommen – Cato Haug, Sarpsborg 08
 • 09:30 – 10:25: Status fra Arbeidsgrupper Smart Energy, Smarte byer og samfunn, Digitalisering – Heidi Vildskog, Spydeberg Kommune, Morten Hagen, Smart Energi, David Aleksandersen, Smart Innovation Østfold
 • 10:30-11:00: Nye digitaliserte, disruptive forretningsmodeller – hvilke muligheter åpner seg?  Dagfinn Wåge, Lyse
11:00 – 11:15: PAUSE
 • 11:15 – 12:00: Vern av egen kunnskap og teknologi i en digitalisert verden – Kenneth Bech, Patentstyret og Stein Aamot, Zacco
12:00 – 12:34: LUNSJ
 • 12:45 – 13:10: Kundebehov – Tore Bekkevold, Saab Technologies Norway
 • 13:15 – 13:40: Hvordan lykkes som oppstartsbedrift – Gisle Andresen, Visavi
 • 13:45 – 14:15: Et digitalt fremtidsperspektiv – Arif Shafique, Microsoft
 • 14:20 – 14.30: Oppsummering og avslutning – Ole Gabrielsen, Smart Innovation Østfold
 • 14:35 – Mingling

Se fullstendig program nedenfor.

MINGLING & MIDDAG 2. november

Bli med på partnermiddag på Fredriksten hotell kl 19:00.

Pris per pers: 875 kr.