Partnerkonferansen 2017

Inntoget av nye teknologier og økt forbrukermakt utfordrer eksisterende forretningsmodeller og markedsposisjoner. Hvorfor lykkes noen aktører bedre enn andre i denne store omstillingen av norsk næringsliv? Hva bør vi, som kommune, bedrift eller organisasjon, gjøre for å kunne prestere bedre enn konkurrentene i fremtiden?

Årets partnerkonferanse for NCE Smart Energy Markets vil ha fokus på mulighetsrommet i klyngen, samhandling og prestasjonkultur.

.

Del 1: Muligheter i partnerskapet og faktiske resultater

Partnerkonferansen er i løpet av de siste årene utviklet seg til å bli en viktig delingsarena for å synliggjøre resultater i klyngen, for å gi dere unik innsikt i prestasjonsfremmende arbeid og ikke minst; for å vise hva dere har tilgang på i klyngen i form av kompetanse, kunnskap, metodikk, rådgivningstjenester og innovasjonsaktiviteter.

I denne sekvensen vil vi presentere ulike suksesscaser for hvordan klyngens bedrifter, kommuner og inkubatorselskaper har brukt partnerskapet for å få konkrete resultater i form av økt innovasjonsgrad, nye bærekraftige produkter og tjenester, nye prosjekter, betydelige investeringer og nye, strategiske nettverksrelasjoner.

Blant foredragsholderne finner vi blant annet Dagfinn Ringås, CEO i Schneider Electric Norge.

.

Del 2: Prestasjonskultur i klyngen og i egen virksomhet

Smart Innovation Norway er utvalgt samarbeidspartner med Olympiatoppens prestasjonsklynge, som er ledet av tidligere toppidrettssjef, Jarle Aambø. En del av dette samarbeidet går på å samle de mest kreative, skapende, engasjerende og ikke minst, presterende, menneskene i et nettverk hvor vi deler og tar imot kunnskap, erfaringer og innsikt. Videre handler det om å sammen finne nye løsninger og nye vinklinger på nye og gamle utfordringer.

Målet er å bidra til å bygge prestasjonskultur på tvers av idrett, næringsliv, kultur, politikk, en nasjonal prestasjonskultur – og det starter i vår egen NCE Smart-klynge.

,.

Partnerkonferansen er fullsatt, men du kan sette deg på venteliste:

DETTE SKJER:

.

NÅR & HVOR:
29. november kl 09:00 på Remmen Kunnskapspark, Håkon Melbergs vei 16, Halden

.

TEMA:
Mulighetsrommet i klyngen, samhandling og prestasjonkultur.

.

PRIS:
Gratis for NCE Smart-klyngepartnere. Pris for ikke-medlemmer: 2500,- kr.

.

MINGLING & MIDDAG:
Bli med på partnermiddag på Fredriksten hotell kl 18:00.

.

SPØRSMÅL?
Kontakt oss gjerne på info@smartinnovation
norway.com

.

 • 11:05-12:05: MAT & MINGLING
 • 12:05 – 13:30: Suksesshistorier fra klyngen forts.
  • Gründer i klyngen – Fácils app skal revolusjonere hotellbransjen, v/Fácil, Alexander W. Richter
  • Gründerveien mot å lande en investering på 1,8 MNOK. v/SkeetTracer, Simen Løkka
  • Hvorfor film og visualisering har vært utslagsgivende for klyngepartner eSmart Systems suksess, v/Nordic Media Lab, Trond-Atle Bokerød
  • Smart Vann i Smarte Strømnett – bedre klimaregnskap, reduserte kostnader og bedre tjenester til innbyggerne, v/Hvaler kommune, Dag Willien Eriksen
 • 13:30-14:20: MAT & MINGLING
Del 2:  Prestasjonskultur i klyngen og i egen virksomhet
 • 14:25: Nye inkubatorselskaper
 • 14:35: Hvordan jobber vi med sosialt entreprenørskap v/Kirkens bymisjon, Trond Henriksen
 • 14:50: Prestasjonskultur i egen organisasjon v/Jarle Aambø, leder Olympiatoppens prestasjonsklynge
 • 15:25: Hvordan bygge en prestasjonskultur i praksis v/Flowit, Thorleif Sire
Del 1: Muligheter i partnerskapet og faktiske resultater
 • 08:30: Registrering og kaffe
 • 09:00: Velkommen
 • 09:05: Presentasjon av nye klyngepartnere, v/Smart Innovation Norway
 • 09:25: Unike muligheter og tilbud i partnerskapet v/Smart Innovation Norway
 • 09:50: Suksesshistorier fra klyngen. Prestasjoner og konkrete resultater fra klyngens partnere
  • Hvordan løse verdens største problem? – Dagfinn Ringås v/Schneider Electric adresserer det mest sentrale innenfor energi, bærekraft og IoT akkurat nå
  • e2U Systems – et direkte resultat av innovasjonssamarbeid mellom flere av klyngens bedriftspartnere, v/E2U, Terje Wahlstrøm
Program:

.

 • 15:45-16:35: PAUSE & MINGLING
 • 16:35: Paneldiskusjon: Prestasjonskultur i egen organisasjon
 • 17:05: Digitalt kompetanseløft for norsk næringsliv v/Smart Innovation Norway
 • 17:40: Avslutning og mingling
 • Videre til felles middag på Fredriksten hotell kl 18:00