Etiske retningslinjer
 • Smart Innovation Norway vil arbeide for en etisk, balansert og korrekt forretningsvirksomhet i forholdet til våre kunder, partnere og underleverandører.
 • Smart Innovation Norways eierstyring er basert på prinsippene i de nordiske / norske retningslinjene for eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance in the Nordic Countries).
 • Smart Innovation Norway har oppdatert sine systemer og rutiner for å oppfylle kravene i personopplysningsloven og GDPR
 • Smart Innovation Norway respekterer og følger FNs Global Compact-prinsipper (UN Global compact) som omfatter både menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon.
 • Smart Innovation Norway har nulltoleranse for korrupsjon.
Inkluderende
 • Vi er lojale mot selskapet, dets vedtekter og verdier
 • Vi tar ansvar for både oss selv og andre
Samfunnsengasjerte
 • Vi jobber i et internasjonalt team med respekt for hverandre uavhengig av kjønn, legning, religion eller kultur
 • Vi er opptatt av klima- og samfunnsutvikling og vi sikrer at prosjektene våre bidrar til å understøtte FNs bærekraftsmål
Entustiastiske
 • Vi spiller på lag med kunden og finner kreative løsninger slik at det blir inspirerende å samarbeide med oss
 • Vi har fokus på å videreutvikle vår egen kompetanse for å forstå markedets krav og kunne tilby disruptive, innovative løsninger
 • Vi utvikler og forsterker en delingskultur gjennom aktiv deltakelse i Olympiatoppens prestasjonsklynge
Våre verdier

Samfunnsengasjerte:

 • Vi jobber i et internasjonalt team med respekt for hverandre uavhengig av kjønn, legning, religion eller kultur
 • Vi er opptatt av klima- og samfunnsutvikling og vi sikrer at prosjektene våre bidrar til å understøtte FNs bærekraftsmål

Inkluderende:

 • Vi er lojale mot selskapet, dets vedtekter og verdier
 • Vi tar ansvar for både oss selv og andre

Entusiastiske:

 • Vi spiller på lag med kunden og finner kreative løsninger slik at det blir inspirerende å samarbeide med oss
 • Vi har fokus på å videreutvikle vår egen kompetanse for å forstå markedets krav og kunne tilby disruptive, innovative løsninger
 • Vi utvikler og forsterker en delingskultur gjennom aktiv deltakelse i Olympiatoppens prestasjonsklynge